Frykter tap av bompenger med stor andel elbiler i framtida

foto
Stor oppgradering: Nye E39 er planlagt med fartsgrense på 90 km/t og midtrekkverk. Her en skisse av krysset på Hjelset med vegløsningen vestover mot Mork. Krysset blir et viktig ledd i infrastrukturen for det nye sjukehuset. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen