Førstelektor Ragnhild Michaelsen trekker sitt kandidatur til prorektorvervet. Hun sier hun ikke kan støtte måten rektor Hallgeir Gammelsæter leder arbeidet med struktursaken på. Det skriver den uavhengige nettavisa til Høgskolen i Molde, Panorama.

– Mange som reagerer

Michaelsen er også hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbunds (NSF) 43 medlemmer på høgskolen. Hun karakteriserer arbeidet med struktursaken på Molde campus som «trist».

– Vi er mange som reagerer på det som skjer, sier hun til Panorama.

Savner godt lederskap

Panorama skriver at Michaelsen har sendt en e-post til høgskoledirektør Gerd Marit Langøy. Der skriver hun blant annet:

«Jeg reagerer blant annet på rektors trusler om å trekke seg dersom høgskolestyret følger direktørens innstilling til vedtak (Panorama, 22.11.2016). Dette er en lederstil som ikke er forenlig med min oppfatning av godt lederskap.

I denne konkrete saken kan det se ut som om rektor sterke syn er et hinder for gode prosesser både i høgskolestyret og i høgskolen forøvrig.

På denne bakgrunn ser jeg det som vanskelig å fungere i et evt. fremtidig prorektorverv, og trekker derfor mitt kandidatur.»

Mente ikke å true

Rektor Hallgeir Gammelsæter avviser på sin side at han mente å true styret da han sa han ville trekke seg dersom styreflertallet gikk inn for å initiere tettere kontakt med NTNU, skriver Panorama.

– For meg handlet det om hva jeg kan gjennomføre, om hva som er min egen motivasjon og egne prinsipper. Jeg gikk til valg som rektor på at vi skal stå alene, så det jeg sa i styret var et uttrykk for hva som er min grense. Det var en saksopplysning, sier Gammelsæter.