Molde Næringsforum har med stigende bekymring fulgt strukturprosessen i akademia. Som alle andre «bransjer» må også universiteter og høgskoler forholde seg til betydelige endringer i omgivelsene; noe de aller fleste akademiske enheter nå har innsett. Høgskolen i Molde kan imidlertid utad fremstå som tilsynelatende upåvirket av både departementspålegg og nye strømninger.

Molde Næringsforum har hele tiden stått på at alenegang ikke er vegen å gå inn i en usikker fremtid. Vi har kommet med utallige oppfordringer om å søke «relevant» samarbeid med andre institusjoner – primært med NTNU. Også Høgskolen i Molde er avhengig av å utvikle seg videre og være attraktiv for akademisk ansatte, studenter og regionens næringsliv. Man kan påberope seg så mye akademisk frihet som man vil; det hjelper lite hvis magnetismen hos myndigheter, potensielle søkere og studenter avtar i styrke. Det må være et tankekors at høgskolen oppleves å være mer opptatt av seg selv og med det markerer avstand til dem man er til for – nemlig samfunnet.

Høgskolen i Ålesund har i samarbeid med næringslivet på Sunnmøre allerede en plass i NTNU, som er Norges klart største universitet. En slik konstellasjon tror Molde Næringsforum gir gode muligheter for vår del av Norge til å skape innovativ dynamikk mellom akademia og næringsliv/samfunnsliv. Høgskolen i Molde har også vært i Trondheim og snakket med NTNU-ledelsen på Gløshaugen; men lite tyder på at besøket var gjennomsyret av ekte entusiasme for å diskutere reelle muligheter. Vår oppfatning er at det var mest bremser og lite gass i jakten på å finne løsninger. Slike holdninger er et speilbilde på det som har preget det toneangivende miljø i vår hjemlige institusjon – og man har gjort flere trekk for å holde på sin autonomi. Et forsøk på å lage en ALLIANSE med Høgskolen i Lillehammer og Volda ble, ikke overraskende for oss andre, avvist av departementet. Siden har det florert med ulike andre tanker om tilhørighet; men i realiteten har selvstendighetslinja vært det ønskede endelige svaret hele tiden.

Nå har departementet sagt at de ikke vil legge ytterligere press på de tre gjenværende «solo-løpere»; da myndighetene synes de har kommet langt nok med strukturprosessen. Fra historien kjenner vi begrepet Pyrrhos-seier; og Molde Næringsforum er engstelig for at den tilsynelatende «fredningen» blir dyrekjøpt for Høgskolen i Molde. Vi frykter at bevilgende myndigheter vil snøre igjen pengesekken og at nye rammebetingelser vil føre til en stagnerende utvikling i fremtiden med en fare for at studenter og akademisk arbeidskraft vil søke seg til mer robuste og kjente institusjoner med enda bedre varemerke.

Som et siste halmstrå imøteså Molde Næringsforum NIFU-rapporten, som styret hadde bestilt for å kvalitetssikre sitt vedtak i mars 2016 om primært å ikke velge alenegang og å se på NTNU som den mest aktuelle fusjonspartner. Behandling av rapporten sto på agendaen i høgskolestyret tirsdag 23/11. Rapporten peker soleklart på risikoen ved å stå alene og gir innspill til vegvalg. Rapporten konkluderer bl.a. med at en fusjon med NTNU vil kunne åpne opp for vesentlige muligheter for Høgskolen i Molde. Behandlingen og prosessen i styremøtet gjør oss imidlertid urolige for fremtiden. Høgskolen kastes nok en gang inn på en usikker kurs – med en klar splittelse internt og med ytterligere avstand til omgivelsene. Molde Næringsforum er redd for at utsettelsesvedtaket (som kom etter at rektor hadde stilt kabinettspørsmål) neppe demper bølgene. Næringslivet er mer bekymret enn noen gang over tilstanden i det som skulle være regionens flaggskip. Er det noe fundamentalt galt med styringsmodellen ved høyskolen når vi befinner oss godt inne i den 4. industrielle revolusjon? Hvor er endringsviljen? Endringsledelse; er det et ukjent begrep i akademia? Er styringsformen tilpasset en svunnen tid? Hvis høgskolen har bestemt seg for sluttresultatet og bedriver jeopardy gjennom flere år; så er det langt unna det vi kjenner som fri og uavhengig debatt anno 2016.

Molde Næringsforum vil sterkt oppfordre Høgskolen i Molde til å spille en langt mer positiv og offensiv rolle i å undersøke de mulighetene som ligger i en fusjon med NTNU.  Vi har lenge nok utvist tålmodighet og hatt tillit til at institusjonen skulle ta konstruktive grep for seg selv og for regionen. Så langt er vi overrasket over passiviteten og uviljen mot å løfte blikket utover. Det er forbundet med stor risiko for en av landets minste institusjoner å sette seg selv utenfor virkeligheten. Hvor lenge skal dette få pågå?

PS: Panorama (Høgskolen i Molde sin egen hjemmeside) har en fyldig oversikt over hendelsene og vedtaket i siste styremøte. Det gir ytterligere bakgrunn og begrunnelse for vår reaksjon.

Olav Gjerland, styreleder i Molde Næringsforum

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook