MOLDE: Opprinnelig hadde fylkesordfører Jon Aasen (Ap) sett for seg å samle fylkesutvalget og fylkestinget til et ekstraordinært møte i september for å behandle ei eneste sak: Nordøyvegen. Det blir ikke aktuelt.

– Vi følger det oppsatte møteprogrammet for fylkestinget, og legger saka om finansiering av Nordøyvegen fram for fylkestinget i Geiranger 15. og 16. oktober. Fylkesutvalget vil få saka på et ekstraordinært møte før den tid, sier fylkesordfører Aasen til Romsdals Budstikke.

800 millioner dyrere

Som kjent fikk fylkeskommunen en real overraskelse da tilbudene fra entreprenørene om hovedkontrakten for å bygge Nordøyvegen ble åpnet. Fylkeskommunen hadde sett for seg anbud i størrelsesorden 1,8 til 2,2 milliarder kroner. Rimeligste anbud som kom inn, lød på 3 milliarder kroner. En sprekk på 800 millioner kroner. I tillegg er ikke anbudene for elektroinstallasjoner kjent.

Totalramma fylkeskommunen hadde satt på 3,9 milliarder kroner for dette vegprosjektet, holder ikke.

– Hva må fylkespolitikerne vite før de skal avgjøre skjebnen til Nordøyvegen?

– Det handler om én ting: Hvordan skal vi finansiere tilleggskostnadene for Nordøyvegen? Fylkesutvalget har bedt administrasjonen finne svar på flere ting: Godtar samferdselsdepartementet 40 års nedbetaling av lånene? Kan statens tilskudd til drift av hurtigbåtene legges inn i finansieringen? Og kan andre, kommuner og privat kapital, skyte inn mer penger? Vi har bedt om et møte med samferdselsministeren, men et slikt møte er ikke tidfestet ennå, sier Jon Aasen.

– Statens vegvesen er ferdig med kontrollregningene. De konkluderer med at merkostnaden for å bygge Nordøyvegen blir 800 millioner kroner. Vi har bedt dem komme med tilbakemelding om kommunene kan bidra med mer penger enn de 200 millioner kroner de har gitt tilsagn om. Til fylkestinget i oktober vil vi også legge fram hvordan de økonomiske rammene for hver sektor i fylkeskommunen foreslås for 2019. Hvordan Nordøyvegen vil slå ut for rammene til den enkelte sektor, er for tidlig å si noe om nå, sier Guttelvik som er svært forsiktig med å signalisere noe i noen retning før alle tall er gjennomarbeidet.

– Blir vedtaket fylkestinget fatter i oktober det endelige vedtaket for Nordøyvegen?

– I utgangspunktet er svaret på spørsmålet: Ja, sier Guttelvik.

Fylkesordfører Jon Aasen er av samme oppfatning.

Skal svare ja eller nei

– I realiteten er det fylkestinget vedtar, enten et ja eller et nei til Nordøyvegen. Blir svaret nei, er prosjektet i sin nåværende form skrinlagt. Jeg vil ikke kommentere hvilke alternativ som finnes, for det vil bli brukt mot oss i den videre debatten, sier Aasen.

Sju ordførere på Søre Sunnmøre har vært samlet for å drøfte Nordøyvegen og hva konsekvensene kan bli. De sju har ikke samlet seg om et felles utspill, men skepsisen til prosjektet er stor flere steder.

– Det er ikke uventet at vi kan få innspill fra deler av fylket om at vi bruker en stor del av økonomien på ett vegprosjekt. Alle forstår at man ikke kan bruke den samme krona to ganger, sier Jon Aasen.