Ordførerne fra de sju kommunene på Søre Sunnmøre var fredag samlet i Ørsta. Der diskuterte de Nordøyvegen, etter et initiativ fra Ulstein-ordfører Knut Erik Engh.

– Vi kan ikke sitte stille i båten, fordi kostnadene med Nordøyvegen potensielt får store konsekvenser for hele regionen, ja hele fylket, sier Engh til avisa Møre-Nytt (krever abonnement).

Kan velte andre prosjekt

Som kjent viser de siste beregningene til fylkesrådmannen at Nordøyvegen blir 1,6 milliarder kroner dyrere enn først beregnet. Tidligere i sommer ble det derfor besluttet å avvente videre framdrift i vegprosjektet fram til fylkestinget behandler saka på nytt i oktober.

Ulstein-ordføreren frykter at de totale kostnadene knyttet til Nordøyvegen vil velte viktige prosjekt på Søre Sunnmøre, som blant annet nybygg av to bruer i Herøy og videregående skoler henholdsvis Ørsta og Herøy.

Ikke enige

Ordfører i Volda, Jørgen Amdam, sier til Møre-Nytt at han helst vil ha en tydelig uttalelse fra ordførerkollegiet på Søre Sunnmøre.

– Jeg er klar for å drøfte om vi skal utsette hele prosjektet, for det legger ei klam hånd over hele utviklingen i fylket, sier Amdam.

Hans ordførerkollega i Ørsta, Stein Aam, er imidlertid skeptisk til utsettelse av Nordøyvegen.

– Det kan bli like dyrt å stanse Nordøyvegen som å ikke gjøre det. Jeg mener at saka med Nordøyvegen har kommet så langt at det må komme finansiering utenfra, enten fra staten eller privat og kommuner, slik at vi kan få finansiert restmilliarden. Jeg tror ikke det er mulig å reversere vegen, sier Aam.

Vil avvente

Til slutt ble de sju ordførerne enige om at de ikke skal komme med noen spissformulert uttalelse i denne omgang.

– Vi er enige om å avvente og se hva fylkesrådmannen kommer med i en utredning om økonomien i fylkeskommunen. Så får vi ta det derifra gjennom Sunnmøre regionråd. Alle er urolige for konsekvensene, men vi må få hele bildet før vi konkluderer sier Ulstein-ordfører Knut Engh.

foto
Ordfører i Volda, Jørgen Amdam, mener en utsettelse av Nordøyvegen bør diskuteres. Bildet er tatt tidligere. Foto: Erik Birkeland