84 prosent vil til Aukra

De foreløpige resultatene fra innbyggerundersøkelsen i Sandøy er klar.

VELGER AUKRA: De fleste innbyggerne på Ona – samt Sandøya og Orten – vil heller være en del av Aukra enn å slå følge med resten av kommunen til Ålesund.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Alle innbyggerne over 16 år på Sandøya, Ona og Orten har fått telefon fra Opinion med spørsmål om hva de mener om en grensejustering.

Småøyene kjemper om å få gå til Aukra

– Vi er blitt møtt med en arrogant holdning av den politiske ledelsen i Sandøy

Småøyene kjemper om å få gå til Aukra

Oppstartsmøte om grensejustering

Nå blir det forhandlinger om Ona og Orten


Som kjent skal Sandøy kommune bli en del av nye Ålesund kommune fra 1. januar 2020, men dette har det vært stor motstand mot blant innbyggerne på de nevnte tre øyene. De har derfor søkt Fylkesmannen om å foreta en grensejustering, slik at de blir en del av Aukra kommune i stedet.

Stort flertall

I uke 3 og 4 ble innbyggerne spurt, og nå er de foreløpige tallene klare:

Hele 84 prosent av respondentene vil være en Aukra kommune. 14 prosent mener de bør følge resten av kommunen med til Ålesund, mens to prosent svarer at de ikke vet.

Svarprosenten var på 91 prosent, ifølge Fylkesmannen.

En eventuell grensejustering vil gjelde følgende øyer: Sandøya, Ona, Orten, Lyngværet, Seterøya og Gåsøya. Det er ingen fastboende på de tre sistnevnte.

Vil trolig være likt

– Endelig sluttrapport fra Opinion kommer i uke seks. Da vil vi få de endelige resultatene med forklaringer, heter det i ei melding fra Fylkesmannen.

Opinion, som er ansvarlig for selve undersøkelsen, melder at det er lite trolig at hovedfunnene vil være vesentlig forskjellig fra det foreløpige resultatet.

Kommunene har frist til 1. mars til å komme med sine høringssvar.

Fylkesmannen behandler saka og presenterer sin innstilling uka før påske.

Deretter sendes spørsmålet om grensejustering til departementet, som tar den endelige avgjørelsen i løpet av 2018. 

Folkeavstemningen i Gjemnes: Vil til Molde

Foreløpig resultat av folkeavstemingen i Gjemnes er klar.