I løpet av de nærmeste ukene får innbyggerne i Sandøy kommune telefon med spørsmål om de vil slå seg sammen med Aukra eller Ålesund. De drøyt 60 innbyggerne på Ona, Sandøya og Orten vil til Aukra, og ikke følge resten av Sandøy til Ålesund.

Tydelige

Oddgeir Viken blir overrasket om telefonundersøkelsen viser noe annet enn at øyene nord i kommunen har et klart ønske om å gå til Aukra. Det var 92 prosent oppslutning om å sende søknad om utredning av grensejustering.

– Jeg har ikke merket noen endring i stemningen. På Ona, Sandøya og Orten har vi hele tida vært tydelig på at det er riktig å gå sammen med Aukra, sier Viken. Han legger ikke skul på at det lille mindretallet i nord har følt seg overkjørt av det store flertallet sør i kommunen.

– Vi føler at vi er blitt møtt med en veldig arrogant holdning av den politiske ledelsen i Sandøy, sier Viken.

Hører til Romsdal

Kommunestyret vedtok i februar 2015 at Sandøy kommune skulle gå sørover i retning Haram og Ålesund. Folket i nord reagerte raskt på at kommunen ikke ville utrede et alternativ også mot Romsdal. Derfor søkte de om grensejustering. Kommunal- og næringsdepartementet har bedt Fylkesmannen utrede søknaden om grensejustering. Det er Fylkesmannen som har bestilt telefonundersøkelsen, og resultatet vil bli en del av grunnlaget innstillingen til departementet før påske.

– For resten av Sandøy er det naturlig å orientere seg mot Ålesund, ikke minst fordi Nordøyvegen vil gjøre Finnøya og Harøya landfast med Haram. Det kommunale samarbeidet har også gått i retning Ålesund, sier Viken.

– For oss nord er det annerledes. Vi hører til Romsdalsregionen, og vil at vi skal gjøre det i framtida også. Det er kortere avstand til Molde er enn til Ålesund.

Viktig

Sammenslåingen opptar folk på de små øyene nord i Sandøy kommune.

– Fra enkelte hold blir det skremt med at strøm, vann, renovasjon og så videre vil bli dyrere. Det gjør nok at enkelte blir litt i villrede. Men det er jo ingenting å bekymre seg over. Disse tjenestene vil sikres uansett gjennom kommunale avtaler, sier Viken.