LEDER ONSDAG 10. JANUAR

Sitter ikke med hendene i fanget

Gir ringvirkninger: Det nye sjukehuset på Hjelset vil bety mye for store deler av distriktet. Det har de skjønt i Nesset.  

Det handler om å være framoverlent i kampen om arbeidsplasser.

Leder

Mange ser store muligheter i forbindelse med byggingen av det nye fellessjukehuset på Hjelset. I desember hadde næringsforumene i Romsdal og Nordmøre fellesmøte med entreprenører og andre firma som kanskje kunne sikre seg oppdrag i forbindelse med byggingen. Det dreier seg om et omfattende arbeid og store penger for mange bedrifter. Ikke bare i byggearbeid, men også i transport, overnatting og andre tjenester som følger med en lang byggeperiode på et så stort prosjekt som det nye sjukehuset vil være.


Tror på positive ringvirkninger av det nye sjukehuset på Hjelset:

Har allerede mottatt flere interessante søknader


Nesset næringsforum akter ikke å sitte med hendene i fanget og bare se på det som skjer på Hjelset. Nå legger de opp til å lage et nettverk med bedrifter som kjemper om oppdrag i forbindelse med sjukehusutbyggingen. De søker etter en egen prosjektleder som de neste tre åra skal organisere og koordinere dette arbeidet. Prosjektet vil delvis finansieres gjennom kraftfondet i kommunen.


Sunnmøringer vil møblere nysjukehuset

Enkelte på Sunnmøre håpar at det nye sjukehuset i Molde blir minst mogleg. Det gjeld ikkje alle innan møbelbransjen


Vi har sansen for satsingen i Nesset. Det handler om å være framoverlent i kampen om arbeidsplasser. Med plasseringen på Hjelset kommer sjukehuset plutselig mye nærmere Nesset, og det vil på sikt skape mye ny aktivitet i hele det som etter hvert blir indre deler av nye Molde kommune. Det være seg Hjelset, Kleive, Istad, Kortgarden, Rød eller Eidsvåg. Vi vil nok også se økt aktivitet på Batnfjordsøra som ville ha vært en vinner uansett om sjukehuset havnet på Hjelset eller Storbakken.


Fullt hus på leverandørmøte om sjukehus og E39 i regi av næringsforumene i Molde og Kristiansund

Disse vil bygge det nye sjukehuset og oppgradere vegen


For næringslivet i området er det ikke bare et nytt sjukehus som skal bygges. Det vil bli endring i bosettingsmønster, og vi vil se økt etablering av butikker og andre servicebedrifter i tilknytning til nærområdet rundt sjukehuset på Hjelset. Da er det lurt å posisjonere seg med tanke på denne utviklingen. I Nesset er det allerede planer om nye boligområder på Gussiåsen – nær dagens grense til Molde. Også på Langset er det utbyggingsplaner. Vi vil se mye spennende utvikling i denne delen av distriktet vårt i åra framover.

Det handler om å ta vare på mulighetene når de byr seg.