Disse vil bygge det nye sjukehuset og oppgradere vegen

foto
For full sal, sa Eskild Røsand (t.h.) klart og tydelig at hans firma, Betonmast Hærhe Røsand, skal regne på - og vinne - anbudet på nysjukehuset på Hjelset. Han forklarte hvilke krav som settes til potensielle underleverandører. På fremste rad til venstre, Stig Mork fra Veidekke. Foto: ERIK BIRKELAND