Vi leser i media at FNF (Forum for Natur og Friluftsliv) har klaget inn til Statsforvalteren at BIL (Batnfjord Idrettslag) krever en beskjeden parkeringsavgift fra de som parkerer på Fursetfjellet, vinterstid.

FNF forlanger det skal være gratis å parkere på et brøytet / strødd P-område. I praksis er det komplett umulig å få dette til; diesel, maskiner og redskap m.m. koster penger, uansett hvordan en snur og vender på det. Gratis kan det aldri bli; noen må betale. Et alternativ er tydeligvis å få Statsforvalteren til å få noen andre enn brukerne av plassen, til å betale.

Det er urimelig at BIL skal nytte sine medlemmers kontingent for å finansiere et parkeringstilbud for en hel region. Jeg vil tro at BIL ikke kan tillate seg dette, og derfor må legge ned arbeidet på Fursetfjellet.

Neste på lista over mulige betalere blir tydeligvis Gjemnes Kommune; Er det riktig at skattebetalerne i Gjemnes skal besørge brøyting / strøing av en P-plass som i så stor grad nyttes av befolkningen i våre store, omliggende kommuner?

Dersom Statsforvalteren konkluderer med at det ikke kan tas parkeringspenger på Fursetfjellet, kan resultat bli at Gjemnes Kommune sitter igjen med regninga. I neste omgang kan det bli interessant å se hva Statsforvalteren gjør dersom Gjemnes Kommune i framtida havner på ROBEK-lista; for da blir det nettopp Statsforvalteren som setter kommunen under økonomisk administrasjon. Da kan Statsforvalteren bli nødt til å avslutte brøyting / strøing av parkeringsområdet på Fursetfjellet; Statsforvalteren ekskluderer da i så fall personer som gjerne betaler en 50-lapp for å parkere, fra å ferdes i naturen på Fursetfjellet.

Etter mitt syn er det helt feil å påstå at det kreves avgift for å ferdes i naturen på Fursetfjellet; Faktum er at den som velger å parkere på et brøytet / strødd parkeringsområde betaler for parkeringen, og ikke for noe annet. De som tar seg fram til Fursetfjellet med buss, er passasjer i bil eller går på ski fra andre steder, betaler selvsagt ikke avgift.

Saken blir snudd på hodet når det påstås at det betales avgift for å ferdes i naturen, for det er det motsatte som faktisk skjer: Naturen blir mer tilgjengelig for folk som er nødt til å bruke bil til Fursetfjellet, og som synes det er greit å betale denne 50-lappen.

La oss ta en sammenligning: Ingen påstår at det koster penger å gå inn sykehusdøra for å besøke sine nærmeste som er innlagt, selv om det finnes en avgiftsbelagt P-plass utenfor. Etter mitt syn er parallellen åpenbar og synliggjør urimeligheten i FNF sin argumentasjon.

Det er riktig at andre steder kan det være gratis parkering ved utfartsområder; Ofte er dette knyttet til kommersielle aktører som store alpinanlegg, overnattings- og serveringsbedrifter o.l. som har egeninteresse av å trekke folk til området. Ikke alle parkeringstilbud kan sammenlignes direkte, men må vurderes individuelt ut fra stedlige forutsetninger.

I prinsippet bør P-avgiften være i tråd med selvkost-prinsippet, og betales av den som benytter tilbudet. Hva som da blir «riktig» avgift kan være vanskelig å fastslå; Vintre med stadig nye snøfall krever stadig gjentatt brøyting, og utgiftene blir høye. Om det er dårlig vær på de store utfartshelgene vil besøket avta eller kanskje utebli helt, og da uteblir også inntektene. År med stabil vintere og sjeldne nedbørsperioder kombinert med stor utfart, vil framstå som gode år.

Uansett er en P-avgift på kr. 50,- pr. døgn er en beskjeden sum. Til sammenligning er P-avgiften v. Molde Sykehus kr. pr. 22,- pr. time, eller maksimum kr. 155,- / døgn, også om sommeren når det ikke er brøyting. På Fursetfjellet er det gratis parkering i sommerhalvåret.

Det synes som at FNF mener at BIL beriker seg på å holde P-plassen åpen vinterstid. Etter mitt syn er det heller på sin plass å vise litt romslighet, og å gi honnør til alle ildsjelene i BIL for jobben de gjør på alle nivåer i laget, og for allmenheten; Dette er en sak disse entusiastene burde sluppet å få presentert.

Dersom FNF når frem hos Statsforvalteren og får tatt vekk egenfinansieringen av brøytingen, er jeg redd det kan bli slutten på brøytet P-plass på Fursetfjellet. Det vil i så fall virkelig gå ut over folks mulighet til å ferdes i naturen, og FNF har laget selvmål. Men noe er da oppnådd; både de få som synes det er dyrt, og for alle oss som synes det er helt greit å betale litt for brøytet / strødd P-plass vintertid, spares 50-lappen.

Batnfjordsøra 11.6.22 Ola I. Hoftun

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal