Mener parkeringsavgift kan være ulovlig – Statsforvalteren følger opp saka