Så også for Oddfinn Thue som hevder at Møreaksen har drept mulighetene for det lokale initiativet for å gi Otrøya og Gossen fastlandsforbindelse. Her har skribenten feil, for det er nemlig det lokale initiativet som har skapt Møreaksen.

Det begynte på 80-tallet med planer for samband for kommunene Aukra, Midsund og Haram. Litt senere kom også planene for Kyststamveien Kristiansand - Trondheim. Denne er nå kjent som fergefri E39 og en så at fastlandsprosjektet for Aukra, Midsund og Haram passet inn under der. Selskapet Møreaksen ble opprettet i 2001 der eierne er fylkeskommunen, berørte kommuner og private investorer. Med andre ord et skikkelig lokalt initiativ.

Jeg vil også minne om følgende milepæler som har vært utført underveis i utredninger av Møreaksen:

 1. Idéfase (1987-2011)

 2. Konseptvalgutredning (2011)

 3. Kvalitetssikring 1 (2012)

 4. Vedtak om trasé i Samferdselsdepartementet (2014)

 5. Kommunedelplan (2013)

 6. Reguleringsplan (2016)

 7. Vedtak i Nasjonal Transportplan, Stortinget (2017 og 2021)

 8. Kvalitetssikring 2 (2023)

Følgende gjenstår før realisering av fjordkryssing:

 1. Bompengesøknad

 2. Rullering NTP (2024)

 3. Bompengelån og anleggsstart

Alle utredninger som har vært gjort peker på Møreaksen som det beste alternativet og det er kun realiseringen av denne som kan gi Gossen og Otrøya fastlandsforbindelse innen en rimelig tid. Å hevde at fylkeskommunen kan bygge fastlandsforbindelse til både Gossen og Otrøya er å kaste blår i øynene på folk, for med hvilke penger skal de gjøre det med? Dessuten er det neste store veiprosjektet fylkeskommunen skal starte med er Todalsfjordprosjektet. Med dette, samt nedbetaling av Nordøyveien, blir det lenge til det kunne blitt noen penger til å knytte Gossen og Otrøya til fastlandet. Heldigvis har vi hatt lokale krefter som har vært gode på samferdsel, både politikere og private. I Aukra Arbeiderparti jobber vi utrettelig videre for Møreaksen, og dermed også Kjerringsundet. Vi håper derfor at Møreaksen rykker fremover i køen ved rullering av NTP neste år og kanskje kan vi få byggestart allerede i 2025 eller 2026.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal