Etter at SV og MDG har tatt til orde for å satse på sykkelveger i Molde, på tross av at de selv var med å stemte ned tidenes satsing på sykkelveger gjennom bypakken, så skal jeg prøve å ta tak i essensen de nå prøver å løfte ut av asken.

Om det skal satses på sykkelveger i Molde, så må innbyggerne være klar over at dette blir svært krevende å finansiere. Molde kommune er trolig ikke i en posisjon til å kunne ta på seg et så stort prosjekt i kommende periode – men man kan begynne å snakke om det, og man kan begynne å planlegge og diskutere – og ikke minst snakke om både kostnader og finansiering.

SV og MDG har en tendens til å bli stille og all diskusjon dør når finansiering blir et tema. I valgkampen er det lett å love og vanskelig å fortelle at vi ikke har råd. Alle som er opptatt av kommunens økonomi bør spørre alle partier om hvordan man ser for seg å finansiere noe.

En slik sykkelsatsing kommer ikke utenom bompenger. Uansett om man er for eller imot, så er det realiteten. Da må vi velge, vente på bedre tider uten bomveg, eller etablere en bompengefinansiering for å sikre at vi kan utvikle lokale sykkelveger? Man kan ikke på en side si at man vil satse stort på sykkelveger, men at man på den annen side ikke vil ta ansvar for finansiering, er det fordi det er upopulært? Velgerne fortjener at folkevalgte er ærlige nok til å fortelle om realitetene.

Skal Molde kommune først satse på sykkelveger, så må det skje der det ikke finnes sykkelveger allerede. Det jobber ca 1500 mennesker i Årødalen og det er ingen sykkelveger dit, og det er heller ingen buss som kjører inn i industriområdet. Det eneste trygge alternativet er bil, og det er egentlig litt spesielt.

Men for å komme i gang her, må man også legge press på fylket for å få realisert nytt kryss i Årødalen og samtidig benytte muligheten til å planlegge inn sykkelveger. Da begynner man å nærme seg muligheter for å lage en pendleparkering, hvor man også kan f.eks. leie ut trygg sykkelparkering. Med pendleparkering er det også mulighet til å etablere shuttlebusser og også kunne ha en bomstasjon for de som ikke velger pendleparkeringen – så har man valgfrihet og et middel som er med å redusere biltrafikken og flytte deler av den over på sykkel.

I tillegg må vi se rundt på de andre tettstedene i kommunene for å sikre trygge skoleveger der det ikke finnes sykkelveger i dag. Alle som sykler i selve byen har tross alt en sykkelveg, selv om det er både kanter, smalt og kanskje ikke på perfekt plass.

Bare prosjektet for å sikre sykkelveger der 1500 mennesker jobber kommer til å få en så høy kostnad at det er vanskelig å prioritere det uten ekstern finansiering eller bompenger.

Det viktigste for kommunen i kommende periode blir, kjedelig nok, å sikre lovpålagte oppgaver, jobbe for tilflytting og med dét økte skatteinntekter – og føre en utrolig kjedelig streng kontroll med nye prosjekter og ideer.

Det er selvsagt kjekt å love mye i valgkampen, men på den andre siden av medaljen er det kostnader og konsekvenser – og jeg ønsker ikke å være en politiker som hopper bukk over det, og bli østers når de upopulære delene diskuteres.

Med det friskt i minne, kjør for all del debatt om sykkelveger – og start der folk jobber, og som i dag totalt mangler et alternativ til bil.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal