I et leserinnlegg sprer Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum en rekke usannheter om EU. Etter to år som finansminister hadde jeg håpet Vedum hadde lært seg å erstatte lettbeint populisme med fakta. EU-landene er ikke uselvstendige land, men frie demokratier med folkevalgte politikere med reell makt. Det smerter meg nesten litt å si det, men jeg tror de færreste av oss hadde fått en veldig annerledes hverdag hvis Norge ble EU-medlem. Det er først og fremst på politisk nivå vi ville merket forskjell på å stå utenfor de politiske prosessene som i så høy grad påvirker norske interesser mot å være innenfor og få innflytelse over de samme prosessene. I dag har den norske statsministeren pressetreff ved et kafebord i Brussel, mens de viktige sakene blir diskutert i EU.

Vi ser at blir EU bare viktigere og viktigere på en rekke områder. De siste årene med pandemi og krig har vist at et sterkt europeisk fellesskap er viktig for å verne om demokrati og frihet, og for å løse de store utfordringene som ikke tar hensyn til landegrenser. Gjennom godt og felleseuropeisk samarbeid innenfor områder som klima, helse, beredskap, industri, handelspolitikk, og utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, sikrer vi en felles front mot autoritære land og regimer som ikke vil oss vel.

EU er ikke det samme som det var under den norske EU-avstemmingen i 1994. Ikke bare samarbeider EU bredere, men byråkrater er også byttet ut med folkevalgte politikere. De som tar avgjørelser, er enten folkevalgte i Europaparlamentet eller representanter valgt i sitt eget europeiske hjemland. Hvis Norge hadde vært EU-medlem, ville vi sittet rundt akkurat de samme bordene og i de samme møtene vi nå ikke får delta i. Det hadde gjort det lettere for Norge å få en hånd på rattet når retningen for fremtidens Europa pekes ut.

Jeg håper Vedum snart gir seg med skremselen om å miste nasjonalt selvstyre. Danmark har vært medlem av EU siden 1970-tallet og Sverige ble medlem på 1990-tallet. De har fortsatt sin lokale valuta, vedtar like mange nasjonale lover som før og har de samme utfordringene som oss. I begge landene er det et overveldende flertall som vil forbli i EU, og i Sverige har støtten til EU lenge vært større enn støtten til NATO. Det setter den norske EU-debatten i perspektiv.

I stedet for å bruke tid på å være utenforland, burde heller Norge ta plass rundt bordet der politikken utformes. Slik kan vi ivareta norske og europeiske interesser. I Ukraina sloss de ikke bare mot Russland. De sloss også for å bli en del av EU. Det synes jeg Vedum skal tenke på neste gang han latterliggjør de som kjemper for mer europeisk samarbeid.

Nå opplever flere nordmenn en økonomisk utrygghet. Da håper jeg Vedum heller bruker mer av tiden sin på å håndtere de store utfordringene landet vårt nå står i, fremfor å spre usannheter om EU. God sommer!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal