Hvis Norge meldes inn i EU, mister vi mange av de kvalitetene Norge har i dag. Mer makt vil flyttes ut av Norge. Flere beslutninger vil flyttes fra norske folkevalgte og over til byråkrater i Brussel. Kort fortalt: Du mister mer innflytelse over ditt eget lokalsamfunn og land gjennom din stemmeseddel. Senterpartiet sier klart nei til norsk EU-medlemskap. Vi vil ta kampen for folkestyre og et levende lokaldemokrati i hele Norge.

Under Høyres landsmøte i år, argumenterte Høyre-leder Erna Solberg sterkt og kraftig for norsk EU-medlemskap. Der Erna Solberg tidligere forsøkte å unngå debatten, har hun nå åpnet opp om sin klare holdning. Hun ønsker å gripe sjansen om hun får makt, med å starte prosessen med norsk innmelding i EU.

Det er ikke bare Høyre som er tydelige, nå har de funnet sammen med MDG. Argumentene som brukes for norsk EU-medlemskap bærer et autoritært preg. MDG argumenterer på en måte som gir inntrykk av at de mener et EU-medlemskap kan presse Norge på plass i klimapolitikken. EU vil kunne presse oss i rovdyrpolitikken, og et tettere EU-samarbeid kan gjøre det «vanskeligere» for norsk oljeindustri. MDG sier altså at det som det ikke er demokratisk flertall for på Stortinget, vil de bruke EU til å presse oss til å gjennomføre uansett.

Om Norge blir medlem av EU, mister vi får frihet til å forme selvstendig nasjonal politikk på en rekke områder. Norsk landbrukspolitikk blir underlagt EUs. Det betyr blant annet at vårt tollvern forsvinner, noe som vil bety nedlagte gårdsbruk og næringsmiddelindustri over store deler av landet. Vi mister vår selvstendige fiskeripolitikk og må gi utenlandske fiskebåter rett til norsk fisk. Den norske krona vil fort bli historie. Et bytte av vår egen krone med EUs euro vil føre til at norske forhold ikke lenger er avgjørende for vår rente og vår pengepolitikk. Det har tjent Norge veldig godt at vi har vår egen pengepolitikk, ikke minst for mange av våre eksportbedrifter. For utviklingen av norske distrikt har det vært helt avgjørende at vi har hatt en egen fiskeri-, landbruks- og pengepolitikk.

Senterpartiet har et helt annet mål. Vi mener det er ingen grunn til at vi nordmenn skal stå med lua i hånda i møte med EU. Jeg må spørre Høyre: Hvorfor ikke være mer stolt over det vi har bygd opp i Norge? Hvorfor ikke juble over at vi takket være vår nasjonale kontroll over vannkrafta klarte å bygge opp industristeder som Odda og Mosjøen? At vi grunnet vår nasjonale kontroll over egen fisk har levende kystsamfunn som Båtsfjord og Skjervøy? At vår nasjonale matproduksjon har sikret arbeidsplasser og aktivitet både på Tolga og i Tana?

Jeg mener det er grunn til å være stolt av det vi og våre forfedre har fått til i landet vårt. Jeg er glad for at vi er en egen nasjonalstat. En nasjonalstat som er med på å løfte de svakeste. Et felleskapsprosjekt hvor vi har sikret levende lokalsamfunn, hvor vi gjennom nasjonal kontroll bruker våre naturressurser til å løfte felleskapet og hvor vi setter folkemakten og folkestyret øverst.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal