I kommunens budsjett legges det opp til å sette av rundt 140 millioner til bro årlig.

Vi kan ta et eksempel som ikke er så alt for langt fra virkeligheten. En familie på fire kommer flyttende fra Østlandet bosetter seg i Julsundet, og tenker at de gjør et lurt valg. De har fått med seg at kommunen de bosetter seg i har høye inntekter, og gleder seg til et godt skoletilbud for barna. Skolebygget virker slitt og modent for utskifting, men familien slår seg til ro med at det skal bygges nytt. Det er ikke før de tar den nye skolen ute på Gossen i øyensyn at spørsmålene virkelig begynner å melde seg. Øy-skolen er topp moderne med alle fasiliteter, mens fastlandsskolen bygges for liten.

Noen år senere må foreldrene se den andre rektoren på bare få år si opp, på grunnlag av trange økonomiske rammer.(!) Aukra kommune vil ikke gå rektor i møte og setter inn kommunalsjefen som ny rektor inntil videre. Familien gnir seg nå i øynene for å ta inn over seg hva som skjer, og kan ikke fatte og begripe at en av Norges rikeste kommuner avspiser Julsundet skole med smuler. Sammenligninger viser at budsjettet til Gossen barne og ungdomsskole øker i årene som kommer, mens budsjettet for Julsundet skole kuttes år for år i ny budsjettplan, rammen for 2024 er lavere enn rammen for 2021. Aukra kommune begrunner dette med at Hustadvika skal ta en større del av regninga, og betale en høyere sats per elev enn det de selv er villige til for elevene ved Julsundet. Familien kan jo prise seg lykkelige for at de har en rik nabokommune som er villige til å prioritere skole, i det minste.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal