Stenseth hevder at Møreaksen ikke går fra Breivika i Ålesund til Bolsønes i Molde, og det virker som han mener at Statens vegvesen og andre som hevder dette er svindlere, forsynt med frekkhetens nådegave. Frps fylkesordførerkandidat Stenseth påstår at Møreaksen (Moldeaksen som han kaller den) bare er fjordkryssingen mellom Vestnes og Molde.

De som har lest en del avisomtaler om Møreaksen de siste årene har fått med seg at den består av flere trinn, der trinn 1 gjelder strekningen Vik – Molde, dvs. fjordkryssingen. Da må det eksistere minst ett trinn til, det bør også Frp forstå. Til orientering gjelder trinn 2 strekningen fra Vik til Ålesund, dvs. den øvrige delen av Møreaksen. Knapt noen tror at Stenseth og Frp er så kunnskapsløse om Møreaksen at de ikke har fått med seg dette.

Til overmål er det stadig satt fram krav fra Sunnmøre om at hele Møreaksen må ferdigstilles samtidig. Hvordan kan noen da på samme tid hevde at Møreaksen bare omfatter fjordkryssingen? Anleggstiden for fjordkryssingen er anslått til ti år, mens arbeidet med de øvrige strekningene er antatt å ta omkring fire år. Da må byggingen av trinn 1 på Møreaksen, fjordkryssingen, startes opp seks år før oppstart av de øvrige strekningene, hvis man er oppriktig i sitt ønske om at hele Møreaksen skal fullføres samtidig.

At en veistrekning mellom to kommuner i Romsdal skulle bli kalt Møreaksen er jo ganske uforståelig. Navnet gir mer mening når en innser at den lengste strekningen på Møreaksen ligger på Sunnmøre, trinn 2.

Når det gjelder fjordkryssingen, så har de fleste også oppfattet at Møreaksen gir fastlandsforbindelser til øyene Otrøya og Gossen. Fjordkryssingen på Møreaksen erstatter altså i alt tre ulike fergesamband, med til sammen sju ferger. Dette faktum er nok også Stenseth og Frp kjent med. Like fullt fornektes dette, bare trafikken på fergen Vestnes – Molde nevnes av Frp. Utelatelsen av den resterende trafikken på fjordkryssingen skyldes neppe kunnskapsløshet.

Trafikken på fjordkryssingen av Møreaksen er dermed dobbelt så stor som trafikken gjennom Romsdalen på Eksportveien. Stenseth (Frp) mener at Eksportveien fra Ålesund til Bjorli på tross av dette er viktigere enn Møreaksen, som Statens vegvesen har ansvaret for, Nye Veier AS har ansvaret for Eksportveien fra Vestnes til Bjorli. Stenseth (Frp) er nok klar over at trafikken er størst på Møreaksen, og også at den mest trafikkerte delen av Eksportveien har felles trasé med Møreaksen og dermed blir finansiert av trinn 2 på Møreaksen. Det er nok ikke kunnskapsløshet som gjør at disse forhold fornektes.

Da er det langt mer enn bare uetisk av Stenseth (Frp) å hevde at over 11000 biler i døgnet fra Moa til Digerneset blir tatt til inntekt og skal være med å finansiere fjordkryssingen. For det første er jo det en direkte innrømmelse av at bompengene på strekningen Moa – Digerneset inngår i Møreaksen, som dermed er mer enn bare fjordkryssingen. For det andre er påstanden direkte feil. Inntektene på denne strekningen angår kun denne strekningen, ingen betaler bompenger for strekninger de ikke kjører. Det spørsmålet har Frp for lengst fått svar på, mange ganger.

Stenseth (Frp) bløffer også når han hevder at Statens vegvesen vil stoppe utbyggingen av veien fra Ålesund til Ørskogfjellet. Dette trinn 2 på Møreaksen er bare foreslått utsatt, på samme måte som trinn 1. Stenseth er nok fullt klar over at en viktig grunn til at planleggingen av denne strekningen ikke er kommet like langt som trinn 1, skyldes at Ålesund kommune på langt nær er ferdige med sine reguleringsplaner. At Stenseth (Frp) likevel feilaktig klandrer Statens vegvesen er neppe tilfeldig.

Stenseth (Frp) hevder at Romsdalsaksen er løsningen for fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Denne løsningen er for lengst avskrevet, også av Nye Veier AS. Den ferske KS2-analysen av trinn 1 på Møreaksen etterlyser heller ikke flere utredninger av Romsdalsaksen. Møreaksen gir langt mere vei for pengene. Det ser de fleste, når kostnadene til fastlandssamband til Otrøya og Gossen kalkuleres inn med Romsdalsaksen.

Å si nei til Møreaksen betyr at Møre og Romsdal fylkeskommune må overta disse enorme kostnadene. Selv Frp forstår at dette vil lamme omtrent all annen fylkeskommunal virksomhet i tiår på tiår framover, inkludert andre samferdselsprosjekter som Frp ønsker å prioritere men som da ikke lenger lar seg realisere. Dette er et meget viktig moment, som Frp totalt fornekter. Disse pengene gjør minst like stor nytte i vårt fylke som i andre deler av landet.

Stenseth hevder at ferge fortsatt er et godt alternativ for fjordkryssingen. Han nevner ikke at E39 Vestnes – Molde da er stengt med fergebom i 85% av tiden. Ikke alle synes det er et godt alternativ. Noe næringslivet i Møre og Romsdal, der mer enn 100 virksomheter med til sammen rundt 23.000 ansatte og rundt 100 milliarder kroner i årlig omsetning, har gitt tydelig uttrykk for i sin støtte til Møreaksen. Folket på Otrøya og Gossen er nok heller ikke enig i denne påstanden fra Frp.

Det er åpenbart delte meninger om hvem som er mest velbeslått med frekkhetens nådegave. Knapt noen tror at fylkesordførerkandidat Stenseth (Frp) ikke har fått med seg ulike fakta om Møreaksen, eksempelvis slik som at den består av to trinn, og at man ikke betaler bompenger for strekninger man ikke kjører. Det er derfor med svært god grunn en kan mer enn anta at alle disse feilaktige utsagnene om Møreaksen trolig er bevisst, dessverre ikke uvanlig også fra en annen greinalaus Frp-representant fra Sunnmøre.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal