Ordfører meldte forfall – vara sikret oppsiktsvekkende flertall