I Eresfjord og Vistdal har vi vassdragene Dokkelva og Visa som i perioder med mye regn, representerer stor fare for flom og katastrofelignende ødeleggelser. Den overhengende fare, har i lengre tid vært godt kjent for ansvarlige myndigheter både i NVE og Molde kommune. Selv etter evakuering av innbyggerne, flere ganger med oransje og opp mot rødt nivå på farevarslet bare i 2022, og gjentagende påtrykk fra innbyggere og politikere som bor i området, får en inntrykk av at ingen ting skjer. Må det en katastrofe til før det blir reagert?

Som representant av kommunestyret i Molde, føler jeg medansvar for at innbyggerne i hele Molde kommune skal føle seg trygge både for liv, hus, hjem og næring. Jeg føler også med-ansvar for at kommunen tar tilført kunnskap om situasjon på alvor og gjør noe med det.

Slik det er grunn til å tro, skjer det ingen ting, eller i alle fall svært lite for å sikre disse to vassdragene. Jeg finner derfor det nødvendig og si klart fra om at jeg er svært misfornøyd med fremdriften i saken. Nå må ansvar spesifikt plasseres og forebyggingsarbeidet komme i gang. Berørte Innbyggerne i Eresfjord og Vistdal må straks bli informert om både status og fremdrift i saken.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal