Veg i gamle Nesset ødelagt av flom – Meringdal isolert