MuM ble startet 27.05.2014, som «Møreaksen utenom Molde». Målet var å få lagt traséen for Møreaksen fra Julbøen via dagens Hustadvika kommune, i stedet for gjennom byen Molde. Man var altså ikke mot Møreaksen, men mot at trafikken fra E39 skulle gå gjennom Molde.

I 2016 endret MuM sitt syn på Møreaksen. MuM hevdet de ville unngå tunneler og store kostnader, og gikk derfor isteden inn for den oversjøiske varianten av Romsdalsaksen, som ikke gir fastlandsforbindelser til Otrøya og Gossen. Romsdalsaksen blir på nordsiden landfast ved Lønset /Hjelset øst for Molde, og leder dermed fortsatt trafikken fra E39 utenom Molde sentrum.

En slik trasé blir en tidsmessig omvei for flertallet av de som faktisk krysser Romsdalsfjorden, sett i forhold til Møreaksen. Kostnadene blir heller ikke redusert, man flytter bare kostnadene for fastlandssambandene for Otrøya og Gossen over fra staten til fylkeskommunen. Navnet ble endret til «Molde uten Møreaksen», fordi MuM nå gikk mot Møreaksen.

Etter hvert har MuM igjen skiftet fokus, og er nå sterkt for fortsatt fergedrift, etter påtrykk fra medlemmer fra Nordmøre og Sunnmøre. Navnet er derfor endret til «Møre uten Møreaksen». MuM har gitt opp ønsket om fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Dermed har MuM også kastet på båten den opprinnelige målsettingen om å lede trafikken fra E39 utenom Molde, siden fergetrafikken fra E39 som kjent går gjennom Molde sentrum.

Det MuM nå synes å enes om er ønsket om en vei stengt med fergebom 85-90%av tiden, framfor en vei som alltid er åpen – Møreaksen. I MuM er man unisont enige om å si nei til statlig finansiering av fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen, denne kostnaden ønsker de å skyve over på Møre og Romsdal fylkeskommune. Selv om MuM er fullt klar over at dette vil lamme nær sagt alle andre samferdselsprosjekter i hele fylket i tiår på tiår framover. Det altoverskyggende for MuM er at disse fastlandsforbindelsene må bygges uten hjelp fra Møreaksen.

Fra å ønske en fergefri forbindelse over Romsdalsfjorden og trafikken utenom Molde, går MuM nå inn for en fergestengt vei minst 85% av tiden, og all trafikk skal gjennom Molde sentrum. Altså det stikk motsatte av utgangspunktet! Derimot ønsker MuM fergeavløsning for Midsund og Aukra, uten Møreaksen og statlig finansiering. En slik motstand mot Møreaksen er greinalaus og ufattelig.

Ingen bør bli overrasket om de også skifter mening angående fergeavløsning for Otrøya og Gossen. Når Otrøya er fergefri vil det jo bli markant billigere å bygge resten av fjordkryssingen på Møreaksen, og langt billigere enn Romsdalsaksen. Når MuM innser at disse fastlandsforbindelsene garantert vil føre til at resten av Møreaksen også kommer, vil de nok ikke lenger støtte ønsket om fergefrie øyer i Romsdal.

MuM kommer også med stadige skremsler om skyhøye bompenger på Møreaksen, lenge før en bompengesøknad er sendt inn. «Fake news» om bompenger på over 500 kroner for t/r Aukra–Molde skremmer selvsagt folket til å heller ønske ferge. Det er akkurat samme skremsler som ble brukt om Nordøyvegen, der bomprisen er 172 kroner for en personbil, inklusive 5 voksne. Fergebilletten for en personbil fra Harøya til fastlandet før pandemien var 185 kroner før påslag for bompenger (202 kroner med bompengepåslag), og det inkluderte ikke passasjerer.

Siden oppstarten har MuM i sin iver etter å øke medlemsmassen støttet alle fjordkryssingsalternativene: først Møreaksen, så Romsdalsaksen, og nå ferge. Oppslutningen om MuM er basert på mange uforenelige motiver. For en folkeaksjon uten forpliktelser og ansvar er slikt ikke noe problem, MuM synes å bedrive misvisende uredelig manipulering. Folket er bl.a. forledet til feilaktig å tro at fergene går hvert 20. minutt, også på kveldstid og i helgene.

Slikt vinner oppslutning, men ikke troverdighet. På samme måte har valgflesk med løfter om forsterket fergetilbud også vist seg å ha kort holdbarhet. At samtlige meningsmålinger viser et flertall for fergefri fjordkryssing blir heller ikke formidlet. Når fylkeskommunen må ta gigantregningen for fergefritt fastlandssamband til Otrøya og Gossen, blir det langvarige sparetiltak som rammer hele fylket. All erfaring viser at i økonomiske sparetider er det fergetilbudet som får de første kuttene. Det monner lite at staten overtar ansvaret for et par veistubber i Aukra kommune.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal