Moralen må her bli at utilbørlig makt er god å ha når det gavner en selv.

Med disse ord sa egentlig Høyres representant det jeg har følt posisjonen i Molde KS utøver. Kritikken av Ølander og å blande inn en annen sak, er i bestefall skivebom, og mest trulig det man kaller hersketeknikk.

Det er bare å se på alle styreverv, nesten utelukkende med brukbar godtgjørelse, at det er posisjonen, og særlig Høyre som har disse. De "mindre" attraktive har de klart å dele med andre. Og da er det sannhet i ordene, "dugnad er det slutt på".

Og så er det litt rart at i næringsfondet skal være 4 politikere og 3 fra lag/ organisasjoner. Og så er en høyrepolitiker i kommunestyret valgt ut som representant fra lag/organisasjoner. Det høres ikke tillitvekkende ut. Da blir den reelle fordelingen 5/2! Folk må få opp øynene og ikke bare godta posisjonens svar, det er ikke sikkert alt blir fortalt korrekt

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal