Noen innspill til saksbehandlingen og behandlingen i klageutvalget, Hovedutvalg for Teknisk, plan, næring og miljø den 15.03.23. Utvalget består av hele 10 personer.

1) Det vil være ryddigere for de folkevalgte og saksbehandler selv, dersom det i alle saksframlegg er en presisering av hva saken gjelder (altså hva de folkevalgte skal ta stilling til - en presisering av problemstillingen).

2) Saksbehandler må være seg bevisst juridisk metode.

3) Møteleder bør også presisere hva utvalget skal ta stilling til

4) Det ble i møtet nevnt at administrasjonen burde ha tatt saken til utvalget først, før saksbehandling, da det hevdes at saken er av prinsipiell karater. Dette er ikke en sak av prinsipielle karakter. Fagtemaet er delegert til administrasjon, det er en kurant sak. Dette er en villfarelse knyttet til manglende presisjon og presisering av hva saken gjelder. Videre har lovgiver presisert i forskrift hva som ikke er tillatt og gitt tiltakshavere rett til å vurdere selv.

5) Noen i utvalget hevdet sågar at klagesaken burde ha blitt behandlet etter at saken har vært tema i Innbyggerlabben. Det blir helt feil tilnærming. Det er administrasjonen og de folkevalgte som skal behandle politiske saker.

6) Møteleder burde ha bedt utvalget holde seg til saken, og ikke la denne enkle saken gjøres til noe annet enn det tiltakshaver har søkt om, og noe langt større (miljø/bruk av marka).

7) Administrasjonen har utøvet feil lovanvendelse, noe som vil føre til at Statsforvalter vil oppheve vedtaket. Utøver kommunen "sidemannskontroll"?

8) Administrasjonen burde ha forstått at det ikke var søknadsplikt til tiltaket. Administrasjonen hadde god nok veiledning i skriv fattet av Miljødir til å løse denne saken på maks en time. Saksbehandlingen har medført sløsing av offentlige ressurser.

9) Bruk av ATV vil ikke ødelegge veien. Bruk av ATV er ikke et inngrep i naturen. Bruk av ATV er ikke en sikkerhetsrisiko større en buss, bil og el-sykkel på vegen om sommeren, snarere tvert imot. (På Åndalsnes får de fraktet alt med Gondol opp på fjellet).

10) Kommunen bør invitere tiltakshaver til et møte for å "rydde opp", slik at innbyggerne og turister ikke kommer til stengte dører på Vardestua.

-

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal