Har snudd om Vardevegen – dette er forslaget til løsning