Er det mulig at kommenterer i kommentarfeltene har så stor betydning som for folks oppfatning av MØREAKSEN? Har RB god kompetanse på forskningsmetode? Indikerer bruken av funn at de er god på dette?

Jeg tror ikke meningsmåling foretatt av RB har så stor betydning. Vil Staten og evt politiske partier foreta meningsmålinger eller bestille slike om Møreaksen?

Er det avgjørende for kommunestyrevalget hva RB gjør av meningsmålinger når resultatene brukes feil?

Rasmus Rasmussen og Romsdals Budstikke overdriver nok sin betydning.

Terje Pedersen - Molde

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal