I bl.a. kommentarfeltene til mitt innlegg om motstanden mot fergefritt fastlandssamband for Gossen og Otrøya, fremkommer det påstander om skyhøye bompenger på Nordøyvegen og tilsvarende for Møreaksen. Slike oppfatninger synes å være svært utbredt, og har i så fall selvsagt påvirket avisenes meningsmålinger om kryssing av Romsdalsfjorden i favør ferge og disfavør Møreaksen.

Min første utfordring til Romsdals Budstikke er derfor å skrive en artikkel om Nordøyvegen, og sammenligne bompengene med fergebillettene eksempelvis fra Harøya til Brattvåg på fastlandet. Gjerne flere år tilbake, og fergebilletten med og uten påslag av ekstra takstsoner for forhåndsinnkreving av bompenger. Samt å sammenligne trafikkdata på Nordøyvegen med fergen. Ifølge Sunnmørsposten har trafikken økt etter at fergen forsvant. Det tyder på at bompengene ikke er avskrekkende.

Avisen bør også forsøke å bringe på det rene hva Statens vegvesen mener bomsatsene på Møreaksen vil bli på de ulike bomstasjonene mellom Breivika i Ålesund og Bolsønes i Molde. Og spesielt for øyboerne på Otrøya og Gossen, slik at en får avkreftet eller bekreftet de utbredte oppfatningene om nivået på disse bompengene.

Jeg har med rette klandret avisen for å urettmessig hevde at folket ønsker ferge. På tross av at meningsmålingene helt tydelig ikke gir dekning for en slik påstand, har avisen i flere store oppslag fremhevet denne feilaktige konklusjonen. Mens meningsmålingene gjentatte ganger har vist at det er flere som ønsker en fergefri kryssing av Romsdalsfjorden enn de som ønsker ferge, har avisen isteden over tid gjentatt det motsatte, at folket ønsker ferge.

Min andre utfordring til Romsdals Budstikke er derfor at de før høstens lokalvalg korrigerer denne misoppfatningen avisen har skapt. Mange undres jo over hvilke motiver avisen har hatt for å markedsføre ferge på en så uredelig måte nå i valgkampen.

Samtidig bør avisen klargjøre hvilken utgave av Romsdalsaksen som er blitt presentert i meningsmålingene - en oversjøisk versjon eller en versjon med undersjøisk tunnel? Det ble jo skapt et stort oppstyr før forrige stortingsvalg da analysene for tunnel-alternativene ikke var blitt oppdatert på linje med de øvrige alternativene. Om det er det dyrere oversjøiske alternativet så hadde jo Statens vegvesen rett den gangen likevel?

Jeg har også klandret avisen for ikke å formidle at fergefri forbindelse til øyene Otrøya og Gossen er sterkt knyttet til problemstillingen om kryssing av Romsdalsfjorden. I meningsmålingene avisen har fått utført er disse problemstillingene helt adskilt – kun kryssingen av Romsdalsfjorden blir vurdert.

Min tredje utfordring til avisen er derfor å gjennomføre enda en meningsmåling. Denne gang bør folket få si sin mening om de ønsker at øyene Otrøya og Gossen skal få fergefri fastlandsforbindelse. Slik som Nordøyene i Ålesund kommune nylig har fått, med langt færre innbyggere.

Skulle heller ikke denne meningsmålingen være i favør ferge, på samme måte som de seneste meningsmålingene om kryssing av Romsdalsfjorden, så er det duket for en oppfølging. Når Otrøya har fått fergefri fastlandsforbindelse, ønsker folket da at denne fergefrie forbindelsen skal forlenges til sørsiden fjorden, slik at hele Romsdalsfjorden kan krysses fergefri? Dette viser at fergefrie øyer og fergefri fjordkryssing henger i hop.

I slike meningsmålinger om ferger bør det dessuten opplyses om de stadige fergeopprørene og de årvisse kampene for å unngå reduksjoner i fergetilbudene. Valgflesk med løfter om forsterket fergetilbud har vist seg å ha kort holdbarhet, og «manns minne» varer ikke en hel valgperiode. De som selv ikke tar ferge så ofte bør derfor bli minnet om dette. En slik realitetsorientering vil trolig ytterlig redusere oppslutningen om ferge og den evigvarende kampen for å unngå stadige kutt i rutetilbudet.

I lokalvalget er fylkesøkonomien selvsagt et viktig spørsmål. I meningsmålingen om fergefrie øyer bør det derfor også være et spørsmål om folket ønsker at det er fylket eller staten som betaler. Siden ett av alternativene for fergefri fjordkryssing gir øyene fastlandsforbindelse på statens regning, burde dette også vært poengtert i de meningsmålingene som allerede har vært avholdt.

En glipp? Uansett, dette bør også fremheves. Et intervju med lederen av samferdselsutvalget i fylkeskommunen om betydningen av et slikt enormt økonomisk bidrag fra staten, og effektene av fergeavløsningsprosjekter, bør være nyttig folkeopplysning.

Det er tvilsomt om Romsdals Budstikke rekker å få utført begge meningsmålingene før valgdagen mandag 11. september. Men resten av de øvrige utfordringene bør avisen greie med god margin.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal