Regjeringen med støtte fra SV fraviker gratisprinsippet skolen. Likevel er den største bekymringen konsekvensene dette kan ha for Høgskolen i Molde sitt internasjonale snitt. Vår region er avhengig av dyktige talenter, og med denne politikken frykter jeg at vi kan miste potensielle studenter og arbeidstakere.

Med støtte fra alle partier, med unntak av Rødt og Venstre, har flertallet på Stortinget valgt å tillate utdanningsinstitusjoner å kreve skolepenger fra studenter utenfor EØS. Dette går på tvers av alle høringsinnspillene som har blitt mottatt.

Det er bemerkelsesverdig at en regjering, som kaller seg selv distriktsforkjempere, kan ha politikk som har negative konsekvenser for utdanningsinstitusjoner i distriktene. Dette forslaget kan ytterligere skade vår region ved at vi mister studenter, noe som igjen kan påvirke mastergradstilbudet ved Høgskolen i Molde. Dette er svak politikk som ikke lønner seg noen parter.

Det er beklagelig at regjeringen bryter løftene fra Hurdalsplattformen, til tross for betydelig motstand fra utdanningssektoren og næringslivet. Internasjonale studenter fra utenfor EU/EØS er viktige bidragsytere for å sikre sterke fagmiljøer i vår region. Mens større utdanningsinstitusjoner vil tåle dette, kan dette bli kritisk for mindre skoler.

Vi som politikere i Molde må reflektere over konsekvensene av dette. Jeg frykter at den nåværende politikken vil skade Moldes internasjonale omdømme som en studentby, noe som igjen kan påvirke kompetansen vår region vil trenge i fremtiden. -

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal