Frank Sve (Frp), nestlederen i Stortingets Transportkomite, har svært tungt for å ta til seg sakens realiteter. Han later som om E39 Møreaksen mellom Ålesund og Molde er en firefeltsvei, med 2300 biler i døgnet. Faktum er et det stort sett bare er kryssingen av Romsdalsfjorden som er fire felt, og begrunnelsen er trafikksikkerheten, ikke trafikkmengden. Dette faktum forsøker Frank Sve stadig vekk å undertrykke.

Frank Sve bringer også enda en gang fram Romsdalsaksen som et alternativ til Møreaksen. Igjen tar han ikke inn over seg at det er ikke Statens vegvesen, men Kystdirektoratet som bestemmer hva som er hovedfarled, og som definerer kravene til slike. Tilhengerne av Romsdalsaksen har vansker med å akseptere at Kystdirektoratet har definert farleden inn mot Åndalsnes som en hovedfarled, som skal ha høyde 75 meter og bredde 400 meter. Dette gjør Romsdalsaksen til et urealistisk alternativ.

Frank Sve roser stadig vekk Nye Veier AS. Her er deres konklusjon: «Det ser for oss ut som at Romsdalsaksen vil være vanskelig å realisere, og det alternativet er nå kvittert ut. Så er det behov for mer utredning av ferjealternativet», sier direktør for planprosesser og samfunnskontakt i NV, Finn Aasmund Hobbesland, til Sunnmørsposten (18.03.20).

Når Sve viser til Hordfast, så er vel konklusjonen at Romsdalsaksen vil bli vesentlig dyrere enn Møreaksen? Det er det motsatte av hva Frank Sve hevder. E39 Hordfast beviser at Romsdalsaksen er dårligst. Jeg kan anbefale at man leser hva Leif Petter Gjerde skriver.

Frank Sve (Frp) har også vansker med å forstå sin rolle som stortingspolitiker. Han forsøker å påvirke beslutningsprosessene i Vestnes kommune for å stoppe Møreaksen. En protokolltilførsel fra Vestnes Frp er sendt fra Frank Sve sin e-postadresse. Både leder i Romsdalsaksen, Kai Magne Stokkeland (Ap) og styremedlem i Romsdalsaksen, Frode Gjelstenli (Frp) mente de ikke var inhabile i saken. Begge er også aksjonærer i Romsdalsaksen (rbnett).

Da kommunestyret i Vestnes behandlet saken om bompengefinansiering av Møreaksen, fattet de også følgende vedtak:

1. Vestnes kommunestyre ber Statens Vegvesen stoppe arbeidet med Møreaksen no.

2. Vestnes kommunestyre meiner at vegprosjektet Eksportvegen E136 Ålesund-Bjorli er viktigare enn Møreaksen. Denne vegstrekninga må derfor prioriterast.

Det er trist å se at politikerne i Vestnes har latt seg lure av Frank Sve, samt Terje Tovan og MuM sin annonsekampanje før folkemøtene de arrangerte i vår. MuM viser til at fergefri E39 Kristiansand-Trondheim på delstrekningen Ålesund-Molde (Møreaksen) er kostnadsberegnet til 24 mrd. kroner. Når Statens Vegvesen i første omgang vil bygge deler av denne til 18 mrd., så hevder MuM at dermed «kuppes» størstedelen av potten, og at arbeidet med E136 mot Dombås, Langfjordforbindelsen og andre viktige prosjekter i fylket må utsettes.

Dette er renspikket løgn. Om det bevilges 24 mrd. til Møreaksen, så er dette ikke en pott av frie midler til Møre og Romsdal fylke, men øremerket fergefri E39 Ålesund – Molde. Disse pengene kan verken brukes til Langfjordforbindelsen eller andre samferdselsprosjekter i fylket. Sier man nei til Møreaksen så forsvinner disse 24 mrd. kronene ut av fylket til høyt prioriterte prosjekter i andre deler av landet.

Politikerne i Vestnes mener man må prioritere Eksportvegen fremfor Møreaksen. Det er svært urovekkende at de ikke har oppfattet at det er Nye Veier AS som er tildelt oppgaven med å bygge Eksportveien E139 Dombås – Vestnes, mens det er Statens Vegvesen som har fått oppdraget med å bygge Møreaksen E39 Ålesund – Molde. Nye Veier AS får sine årlige bevilgninger helt uavhengig av tildelingene til Statens Vegvesen, og Nye Veier AS prioriterer sine prosjekter ut fra egne kriterier, helt upåvirket av politikere og Statens Vegvesen. Bevilgningene til Møreaksen har således ingen påvirkning på byggingen av Eksportveien. Begge veiene er altså prioritert, og å stoppe Møreaksen har ingen innflytelse på Nye Veier sine beslutninger om Eksportveien.

Det Sve ikke ønsker å nevne er at Møreaksen vil finansiere fastlandsforbindelse til Aukra og Midsund. Sier man nei til Møreaksen så er det Møre og Romsdal fylkeskommune som må ta denne regningen. Det vil ramme andre samferdselsprosjekter i vårt fylke i tiår på tiår framover. Da blir det lite penger til vedlikehold og nyinvesteringer på veiene våre. Dette faktum ønsker Sve å fortie. Også flertallet av kommunepolitikerne i Vestnes, ser det ut til.

Vårt demokrati bygger på at flertallet bestemmer. Og ved siste stortingsvalg stemte et flertall av velgerne på de partiene som i valgkampen kom med løfter om å kjempe for Møreaksen. I et demokrati forventes det at politikerne står bak sine valgløfter og partiprogram. Når Sve synes å fornemme en redusert støtte på Stortinget, så er det nok støtten til Frank Sve som er for nedadgående, ikke politikernes støtte til egne partiprogrammer.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal