Våre videregående skoler gikk med 53 millioner kroner i underskudd i 2023. Var ikke SP med å styre Fylkeskommunen de siste 12 årene?

SP har vert delaktige i de kuttene videregående skoler nå står midt oppe i.

Som du sikkert har fått med deg har ikke budsjettet for 2024 fått virkning enda. Fylkestinget skal først vedta tiltak i april -tinget. Med posisjonen sitt budsjett er det snakk om å ta ned 89 millioner kroner av et budsjett på over 7 milliarder kroner.

Vi har gitt tydelige signal på at tjenesteproduksjonen i videregående skoler skal skjermes.                          Det finns en mengde prosjekter og selskap som SP har vert med å opprette i posisjon som fylkeskommunen godt kan selge seg ut av og kvitte seg med.

JA vi har prioritert billigere ferger uten å kutte i tilbudet, fordi dette har stor betydning for vanlige                folk og for å styrke konkurransekraften til næringslivet.

JA vi har prioritert å starte jobben med å ta att vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, men behovet er mye større enn det vi har handlingsrom til.

JA vi har prioritert å effektivisere og avbyråkratisere fylkeskommunen.

NEI vi har ikke sagt at videregående skuler skal ta de store kuttene. Dette er SP, AP og MDG si historiefortelling.

Rammetilskuddet fra Staten dekker ikke de reelle økte kostnadene fo. Møre og Romsdal fylke har tapt i overføringene med finansminister fra SP i spissen. Alle lovnader om at kommuner og fylkeskommuner skulle skinne ved en rød/grønn regjering, har vist seg å være en fiasko. Folk flest og næringslivet har fått kjenne på økte matvarepriser, drivstoffpriser, renter, avgifter og skatter mm. De burde vert en kort tur for SP å ta turen til Oslo for å rydde opp i galskapen.

Ålesund må også på sikt få en ny videregående skole og en kulturarena slik som både Molde og Kristiansund har. Det har vert jobbet i en årrekke med Sørsiden og det skulle bare mangle at en ikke sikret tomten der dette skal ligge. Jeg unner alle byene og kommunene i Møre og Romsdal gode arenaer som skaper trivsel og bolyst.

Jeg trodde SP va et distriktsparti som så hele fylket under ett, og ikke ett parti som nører opp under fogderistriden.

Fylkespolitikere sin oppgave er å se hele fylket og ikke bare sin egen navle.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal