Så klinikksjef Georg Johnsen mener at kvinner som tar til orde for en bedre fødselsomsorg bør dempe seg? Og dette sier han kort tid før den største demonstrasjonen i dette årtusen skal finne sted i Oslo, hvor over 20 organisasjoner deltar? Samme dag vil syv godt gjennomarbeidede krav overrekkes Helseministeren. Det vil også markeres lokalt i Kristiansund. Aldri har opprøret vært større og aldri har så mange organisasjoner stått sammen for å kreve endring i norsk fødselsomsorg. Dempes? Vi skal rope så høyt at Johnsen må holde seg for ørene.

Johnsen påstår at Bunadsgeriljaen vrir og vrenger på tall og sprer skremselspropaganda. Han hevder at nyfødtdødeligheten har vært stabil og lav over tid i Møre og Romsdal, men ifølge FHI og Aftenpostens fremstilling, viser den at Møre og Romsdal har ligget over landsgjennomsnittet per 1000 barn siden 2014. (Aftenposten) Johnsen forklarer dette med tilfeldig variasjon. Klinikksjef i Ålesund, Elisabeth Siebke, ble overrasket over at tallet var så høyt i 2020, og forklarte det med manglende møtearenaer (NRK) Hun sa da at prenatal komité ville undersøke dette med lupe. Er årsaken mangel på møtearenaer eller bare tilfeldig variasjon som Johnsen hevder? Hvilken klinikksjef skal vi tro på?

Ved to dødsfall i 2020 ble ledelsen ved helseforetaket kritisert av statsforvalteren for brudd på spesialisthelsetjenesteloven. Den gang ble det ikke avfeid som tilfeldig variasjon. Ledelsen iverksatte heller drastiske tiltak som blant annet førte til at fødeavdelingen i Kristiansund ble stengt. Det er sterkt beklagelig at det også dør to nyfødte i fjor ved Molde sykehus, i perioden Kristiansund holdes stengt. Da forklares to døde babyer som tilfeldig variasjon.

Bunadsgeriljaen fryktet flere transportfødsler i området ved sammenslåing. Som Johnsen riktig påpeker har transportfødsler i bil har gått ned, derimot har ufrivillige hjemmefødsler økt. Rekker ikke kvinner engang til ambulansen? Eller blir de bedt om å vente hjemme? Vi frykter at den egentlige årsaken ikke blir avdekket og dermed øker risikoen for at det samme skjer igjen. Det burde holde som argument for å åpne avdelingen, at en kvinne føder i ambulansen fastspent midt på natten, etter å ha passert stengt avdeling. Eller at en kvinne forteller at hun ble tilbudt igangsetting for å unngå transportfødsel. Fødeavdelingen er ikke bare en time unna for alle. Kvinner på Averøya, Aure og Smøla må reise mange timer, dessuten er en time langt nok i kritiske faser.

En trygg og god fødselsomsorg handler om mer enn at mor og barn overlever. Det er trist å oppleve en klinikksjef som ikke synes å ha den fødende sitt perspektiv med i sine vurderinger, men heller maner til ro og etterspør den underliggende motivasjonen til en organisasjon som taler fødekvinners sak. Forskning viser at når avstand til fødeinstitusjonen øker, er det høyere risiko for skader på mor og barn. Vi trenger de fødeinstitusjoner vi har. Det fines ingen forskning som sier at det lønner seg å reise lengre. Eller at sammenslåing av fødetilbud gir bedre behandling. Hvorfor skal man risikere flere såkalte tilfeldige hendelser? Nå har alle gynekologer signert! Rekrutteringen har vært vellykket! 25 millioner er bevilget! Hvorfor åpner han ikke dørene i Kristiansund? Det er fristende å etterspørre Johnsens egentlige motivasjon.

Hverken folkets vilje, Stortingsvedtak eller regjeringsplattform får Johnsen til å åpne. Han etterstreber kvalitet høyt hevet over andre avdelinger, helt uten bruk av vikarer. Er det villedet? For hva skjer med motivasjonen til de seks nyansatte gynekologene som ble forespeilet gjenåpning fra og med 1 desember, dersom de må vente? Får de lønnskompensasjon? Kommer de til å slutte? Hva gjøres for at de skal bli? Helseforetaket har lenge kuttet for å spare penger, men nå er det bevilget 25 millioner ekstra til dette. Så hva venter Johnsen på?

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal