Problemet er at MDG sine «tydelige standpunkt» ikke samsvarer med partiets politikk i kommunestyret. Sannheten er at MDG sammen med blant annet SV greide å stoppe bypakken i Molde hvor satsingen på gang- og sykkelveger alene var på over 250 mill kroner.

Når MDG samtidig bruker bypakken i Ålesund som et forbilde, blir det vanskelig å forstå partiets motstand mot bypakken i Molde hvor staten var villig til å gå inn med 930 mill kroner i direkte støtte, over 42 % støtteandel! Bypakken i Ålesund har en statlig støtteandel på kun 15% av totalrammen på 4.000 mill kroner. Vegprosjektet Breivika - Lerstad med bred 4-feltsveg utgjør alene 50% av totalrammen, dvs 2.000 mill kroner.

Poenget for MDG er kanskje at bompengeandelen skal være høyest mulig?

MDG sin politikk med stenging av Storgata for biltrafikk uten andre tiltak, vil gi en helt uholdbar situasjon for bilistene, for handelen i sentrum og for beboerne blant annet i Øvre veg/Sandvegen.

Det er ingen realisme i MDG sin politikk. Molde hadde en historisk mulighet til å realisere en storstilt satsing på gang- og sykkelveger og økt kollektivtilbud, men MDG sammen med SV greide å stoppe denne fremtidsrettede satsingen. Da blir det mer enn merkelig at de samme partiene går til valg på økt satsing på sykkelveger og et bilfritt sentrum.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal