Det er ikke klart hva han sammenligner med, men om det er Romsdalsaksen, så vil han - om kostnadene for fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen også regnes inn - oppdage at Møreaksen gir desidert mest vei for pengene. Om Molde Frp er bekymret for pengebruken bør de også ha i mente at den dagen flytebruene på Romsdalsaksen skal utrangeres, så vil regningen for å fjerne disse gigantiske konstruksjonene bli ufattelig stor.

Molde Frp er opptatt av den 930 meter lange sonen som ikke går i tunnel på strekningen Julbøen – Bolsønes, som vil forstyrre opplevelsen av tilnærmet urørt og uforstyrret natur. Dette er jo ingen ting sammenlignet med Romsdalsaksens kolossale flytebruer i mange kilometer over Romsdalsfjorden, som absolutt ikke lenger forblir tilnærmet urørt og uforstyrret. I tillegg blir skipsfarten omtrent blokkert inn til turist- og jernbanehavnen på Åndalsnes, som også er viktig for forsvaret i beredskapssammenheng.

Molde Frp mener at Møreaksen vil medføre økt handelslekkasje. Frp er altså ikke bekymret for at bompengeperioden vil sette en demper på reiselysten. Men innkortingen i reisetid som følge av Møreaksen skjer jo i minst grad på sunnmørssiden. Det betyr at grensen for hvor det er lik reisetid mellom Ålesund / Moa og Molde flyttes sørover. Dermed er det Molde som får økt omland med Møreaksen. Siden veier går i begge retninger skulle det således ligge til rette for det motsatte av handelslekkasje ut av Molde.

Det samme argumentet gjelder også påstanden om passasjerlekkasjer fra flyplassen på Årø til Vigra. Det er Årø som får økt passasjergrunnlag med Møreaksen, ikke Vigra. Fergerutene har oftere blitt tilpasset flyrutene enn omvendt, rutetilbudet på flyplassene blir derfor neppe vesentlig endret om fergene over Romsdalsfjorden forsvinner og flere får raskest vei til Årø. De som i dag ikke reiser til Vigra for flyavganger som ikke finnes på Årø, gjør det neppe med Møreaksen heller.

Molde Frp er bekymret for trafikken øst for sentrum, spesielt Fuglset og Retirostranda. Disse problemene vil være de samme også med fortsatt ferge, de skapes ikke av Møreaksen slik Frp fremstiller det. De trafikale problemene i Molde vil være enda større med fergetrafikken gjennom sentrum av byen. Da er det ulogisk å si nei til Møreaksen av den grunn. Problemene kan løses om Molde Frp foreslår å forlenge tunnelene på Møreaksen fra Fuglset til Årø, og bruke steinmassene til å forlenge rullebanen på Molde Lufthavn samt utvidelser av sikkerhetssonene rundt.

Hvis Molde skal bli en god kommune for næringsvirksomhet så er det neppe riktig medisin å stenge europaveien hit med fergebom 85% av tiden. De som er bekymret for handelslekkasjer bør merke seg at stengingen gjelder i begge retninger. Det kan også være på sin plass å minne om underskriftskampanjen FOR Møreaksen som Terje Dyrseth ved Brunvoll i sin tid sto bak: «Nå har næringslivsledere for mer enn 100 virksomheter fra Møre og Romsdal signert. Mange av dem store og toneangivende industribedrifter, med til sammen rundt 23.000 ansatte og rundt 100 milliarder kroner i årlig omsetning.» Det virker som om Frp ikke er på parti med næringslivet.

Molde Frp vil bygge fastlandsforbindelser til Otrøya og Gossen uten Møreaksen, som betyr at Møre og Romsdal fylkeskommune må overta disse enorme kostnadene. Selv Frp forstår at dette vil lamme omtrent all annen fylkeskommunal virksomhet i tiår på tiår framover, inkludert andre samferdselsprosjekter som Frp ønsker å prioritere men som da ikke lenger lar seg realisere. Det er totalt ulogisk å si nei takk til slik statlig finansiering, og er fullstendig ubegripelig. Disse pengene gjør minst like stor nytte i vårt fylke som i andre deler av landet.

I økonomiske nedgangstider er fergerutene det første som rammes av kutt, med påfølgende årlige fergeopprør. Å likestille en vei som er stengt med fergebom 85% av tiden, med Møreaksen som alltid er åpen, er komplett meningsløst. Det har vært protester mot nær sagt alle fergeavløsningsprosjekter i Norge. Men i ettertid har protestene stilnet og lokaltrafikken blomstret. Møreaksen blir neppe noe unntak.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal