Jeg ønsker heller å snu litt på det: Er du representativ for de som skal støtte byutvikling og næringsliv i Molde så bør du heller spørre deg selv om du er rett person til å sitte i TPNM og kommunestyret? Og være den som skal ta viktige beslutninger for Molde kommune som fremtidens turistby og Norges mest næringslivsvennlige kommune?

Det overrasker meg heller ikke at du går rett på historien til Vardestua. Møller- og Syltefamilien har gjort mye bra for Molde, men bør det ikke nå være rom for nye aktører? Du påpeker at tilkomstforholdene burde vært vel kjent for kjøper og lagt inn i kalkylen for videre drift. Hungnes gikk tidlig ut og la frem sine planer for en utvidelse av både konsept og eiendom med en investeringsramme på 10-12 millioner.

I tillegg har han spennende planer for å heve standarden på restaurantdriften til turgåere, turister, selskap og firmaarrangement. Det Vardestua etter min mening har savnet er en skikkelig terrasse hvor man kunne nyte sitt måltid utendørs til verdens fineste utsikt. De planene Hungnes nå har lagt frem sørger for at besøkende kan nyte sitt måltid inne eller ute oppe, samtidig som firma og private kan ha bryllup, konfirmasjoner og firmafester i lokalene nede. Det er lett å romantisere dugnadsånden, men tiden for å ha åpen kafe og selge vafler til tilfeldige forbipasserende er nok forbi?

Hvis du er heldig så kan det jo komme en tørst turgåer forbi og spørre om et glass vann? (Som Hungnes har betalt store beløp for å få fraktet opp med tankbil, siden Vardestua ikke har innlagt vann). Eller en bobilturist som vil inn for å benytte toalettet? (Som Hungnes må betale for gjennom tømming av septiktank et par ganger i sesongen).

Heldigvis har vi her en ambisiøs kjøper som ønsker å videreutvikle konseptet til å bli noe annet enn en kafe. Da har jeg også full forståelse for at Hungnes ønsker litt forutsigbarhet for tilkomst til eiendommen før han kaster et tosifret antall millioner inn i prosjektet. Jeg er selv en ivrig bruker av Moldemarka og går da som så mange andre turstien fra Grua. De siste 200 meterne av turen kommer man da inn på Vardevegen og jeg mener det vil være helt uproblematisk å dele denne vegstubben med en ATV som kjører utstyr til Vardestua, eventuelt også med en henger som frakter gjester opp til slutta lag et par turer i døgnet.

Siden du drar frem historien til Vardestua, i Romsdalsmuseets Årbok for 2005 kan vi lese: «Nye tider krevde utvikling og nye tiltak. Hest og vogn transportmiddel for turister ble det gradvis slutt på. Bilisme og bilferie ble mer og mer vanlig, og det kom krav om bilveg til Varden. Turisttrafikk-komiteen i Molde satte prosjektet vardevegen på dagsorden i 1931. Etter at bilvegen ble ferdig fikk passasjerene på cruiseskipene tilbud om en tur til Varden, noe som var viktig produktutvikling for Molde som turistby

Vegen ble altså bygget for å forenkle adkomsten med biler og busser til Vardestua, den har aldri vært tiltenkt for bruk for skigåere eller fotturister som bør ha uendelig med andre alternativer for sine turer. Selv om Hungnes får anledning å frakte opp utstyr til drift og vedlikehold så tror jeg fremdeles de fleste ønsker å gå på bena opp. Men hva med de som av ulike årsaker trenger bistand og skyss opp? Ønsker å du å diskriminere disse brukergruppene?

Jeg vet at Hungnes bygget opp mesteparten av sin eiendomsmasse i Ålesund, men flyttet en del av satsingen sin til hjembyen Molde for noen år siden. Jeg regner dog med at han er såpass smart at han vender nesa og satsingen sin til en mer næringsvennlig kommune hvis dine meninger reflekterer hvordan Moldepolitikerne støtter byutviklingsprosjektet hans for Vardestua.

Hungnes investerte i Vardestua, men ingen kan pålegge han å holde åpen for å selge vafler hvis noen skulle stikke innom. Plassen er ikke solgt med driveplikt, for være enda tydeligere: Hungnes trenger ikke Vardestua, det er  Molde by som trenger Vardestua!

Som politiker som skal avgjøre Vardestua sin fremtid bør du også holde deg for god til personhets!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal