Dette reagerer jeg sterkt på. Varslet stenging hele året bærer preg av furting og får meg til å lure på om Hungnes er rett eier av ikonet som Vardestua er for Molde.

Det politiske vedtaket i utvalget dekker transportbehovet som eier har under renoveringsarbeidet, og var i tråd med innstillingen fra administrasjonen, kun med unntak av transport av gjester som ble utsatt til neste møte. Bla må eierforholdet til Vardevegen avklares. Etter mine opplysninger eies vegen av 3 parter, - kommunen og 2 private grunneiere som viser til at vegdelene ikke er fradelt hovedbruksnumrene.

Eiendommen (ca 10 da) på Vardeplatået ble opprinnelig gitt gratis av grunneier Rolf Møller senior til «byens befolkning» v/andelslaget A/L Vardestua i 1956. Intensjonen var at den ikke skulle være et privat eie, men slik har historien av ulike grunner likevel endt opp med. Det første bygget ble satt opp bla med dugnadsmidler og senere utvidet. Alexandra Hotell drev spisestedet fra 1981, til det brant på slutten av1980-tallet. Steinar Sylte var styreformann i Alexandra, bypatriot, og sto i bresjen for gjennoppbyggingen av Vardestua slik den står i dag.

Moldemarka er et unikt rekreasjonsområde for byens befolkning både sommer og vinter. Vardestua har vært et sted både til å «stikke innom» og til private selskap. I dag er Vardestua et tilbud i Moldemarka sammen med Storlihytta og Skihytta som drives på ren dugnad. Vi politikere se disse etablissementene samlet, behandle de relativt rettferdig og se totaliteten for transporttrafikken i forhold til hva Vardevegen og Moldemarka friluftsområde kan tåle.

Tilkomstforholdene til Varden gjennom året burde være vel kjent for kjøper og lagt inn i kalkylene for videre drift. Eier vil renovere bygget og øke tilbudet, men da med utvidet motorisert tilkomst, også på vinterstengt veg. Mere trafikk vil fort kreve en kraftig opprusting av Vardevegen, etterhvert som helårsveg, må vi kunne anta. Selvsagt utfordrer dette friluftslivet som store deler av byens befolkning nyter og setter stor pris på i Moldemarka. Dette må eier av Vardestua respektere.

Friluftsinteressene burde også være kjent. Utfordringene «koker ned til» hva byen ønsker av tilbud, turisme og friluftsliv i Moldemarka. Mulighetene for forretningsdrift ligger derfor heller i dialog med friluftsinteressene, turistnæringen, gunneierne og kommunen som planmyndighet, i stedet for å stille «ultimatum» slik reaksjonen på vedtaket i TPNM åpenbart bærer preg av.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal