Frank Sve, vil lytte til folket! Melvin Steinsvoll lurer på kva Frank Sve egentlig vil, svaret på det er enkelt og det er å lytte til folket i heile fylket. Folket i heile fylket vil slett ikkje ha Møreaksen, men heller bruke dei mange titals milliard kr til haugevis med viktige vegprosjekt i heile Møre og Romsdal. Folket ynskjer: E-136 frå Ålesund til Bjorli Romsdalsaksen RV 70 Ny innfartsveg til Kristiansund Lønset- Hjelset uten bompengar. Todalsfjordkryssinga Talgsjøkryssinga Langfjordkryssinga E-39 Veibust-Blindheim-Moa Ny veg forbi Batnfjorden RV 15 Strynefjellet med arm til Geiranger Voldatunellen Rovdefjordbrua Sande Fastlandsamban Hamsundsambandet Storfjordsambandet Kjerringsundet - med Fastlandsamband utan Møreaksen Ny E-39 Ørsta- Festøya Og lista er nok enda lengre.

Dette Melvin Steinsvoll, er vegprosjekt folket i Møre og Romsdal trenger, ikkje ein greinalaus Møreakse som folket ikkje vil ha eller trenger. Ja, som 1 nestleiar i Transport og kommunikasjonskomiteen kan eg verkeleg påverke kva som skal byggjast av vegprosjekt. Då kan eg love at eg skal gjere alt eg kan for prosjekta som er lista opp ovanfor, men også alt eg kan for å stoppe, galskapens prosjekt, Møreaksen.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal