Dessverre har jeg følelsen av at Frank Sve fra Frp, bruker sin posisjon til å snakke ned prosjekter som allerede er politisk klarerte og å rope ut fortellinger om hvor dårlig Statens vegvesen og samferdselsmyndighetene i Møre og Romsdal husholderer.

Slik jeg oppfatter det, er det mye folk i dette fylket som spør seg om hva som egentlig er Frank Sves ønske. Er det hans egentlige agenda å gjøre det som står i hans makt for å forpurre eksempelvis Møreaksen og å bruke Romsdalsaksen som han heller ikke ønsker, som påskudd? Det helt eksakte svaret på dette er det nok bare Frank Sve og noen til som vet, men for meg syns det som om svaret ligger farlig nært at det er HAFAST og Strynefjellsvegen som ligger hans hjerte nærmest.

Å gjøre forsøk på å gi Frank Sve råd, er vel bortkastet, han vet naturligvis det meste mye bedre enn jeg. En ting vil jeg likevel si; det passer seg svært dårlig for en av fylkets stortingsrepresentanter som i tillegg sitter i samferdselsutviklingens smørøye, å bruke arbeidsdagen på å gjøre det som er mulig for å rive ned prosjekter som allerede er vedtatt. Det eneste en kan oppnå med det, er at satsingen flyttes til andre deler av landet der positiv utvikling er ønskelig.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal