Felles bo- og arbeidsmarked:

Selv med dagens digitale løsninger, så trenger vi MA for vårt felles bo- og arbeidsmarked. Det er pr i dag mange som pendler fra øyene og til arbeid eten i Molde- og/eller Ålesundsregionen. Og selv med dagens digitale fremskritt, så er det flere yrkesgrupper som fortsatt ikke kan utføre sine arbeidsoppgaver hjemmefra. Som for eksempel helsepersonell, lærere, barnehagelærere, og veldig mange andre yrkesgrupper. Ved at en har mulighet til å kjøre til og fra arbeid når en ønsker, gjør at en får større fleksibilitet og frihet i hverdagen. Det har vi ikke nå, når vi må tilpasse oss fergeruter. Hvordan hadde du likt at arbeidsveien din var stengt med bom med åpning hver halvtime, noen ganger på kveld stengt opp mot 1,5 time og helt stengt om natta?

Dette er ikke et prosjekt for de få, men et felles prosjekt som gagner hele Møre og Romsdal.

"Ferjene gir bompenger til evig tid":

Ja, vi har nå endelig fått gratis ferge til øyene hvor det ikke er fastlandsforbindelse. Det er bra at vi nå slipper den formen for «bompenger». Men det løser fortsatt ikke problemet med at vi ikke kan ta første fly til Bergen. For fergene starter ikke tidlig nok til at vi rekker det.

Når det kommer til bompenger for Møreaksen, så er vel ikke prisen satt. Jeg skal love deg at jeg gladelig betaler det som det koster for at jeg skal komme meg over til fastlandet når jeg ønsker det. Det gjør at jeg til og med kan rekke første flyet til Bergen.

Kjøring i tunnel:

På Vestlandet har vi tuneller for å komme oss frem. Slik er det bare for at vi ikke skal få store omveier og tuneller er ikke farlig.

Naturen vil turistene få se uansett om vi får Møreaksen eller ikke.  Og skal vi virkelig unnlate å bygge en fastlandsforbindelse som kan styrke innbyggernes frihet og beredskap for å gi turistene mer natur?

Utbedring av veier:

Fylkesveier er fylkesveier. Møreaksen er statens ansvar. Det er to forskjellige budsjetter. Slik det er i dag vil ikke disse to tingene påvirke hverandre. Akkurat som årets valg er et lokalvalg og ikke et stortingsvalg. Sakene som avgjøres i stortinget kan vi lokalt gjøre svært lite med gjennom lokalvalget.

"Pengene til M og R":

Pengene som staten vil bruke til å bygge Møreaksen følger Møreaksen. Disse vil ikke bli tildelt Møre og Romsdal med mindre Møreaksen blir bygget. Når det kommer til de stakkars som må sende barna sine langs E-16 eller pendle langs E-16, slik jeg har gjort i mange år, så kan du slappe helt av. Begge prosjektene er inne i Nasjonal Transportplan, Møreaksen vil ikke ta penger fra ny E-16 Arna – Stanghelle. De fikk akkurat 300 millioner over statsbudsjettet, melder lokale medier i Vaksdal kommune.

Annet:

Senterpartiet lytter til folk. Møreaksen er et viktig prosjekt for folk på øyene, og på fastlandet, og vi skal fortsatt kjempe for at øyene blir landfast!

Igjen – husk at dette er et lokalvalg. Møreaksen er ikke en sak som avgjøres lokalt, men sentralt.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal