Felles bo- og arbeidsmarked:

MA-tilhengerne sier i nesten enhver sammenheng at MA er viktig for et felles bo- og arbeidsmarked. Er det virkelig relevant i dag? Med den akselererende digitale utviklinga vi nå har, er pendlerbehovet sterkt redusert. Da blir det et dyrt prosjekt for de få.

"Ferjene gir bompenger til evig tid":

Nå er ferjeprisen redusert til det halve (sammenlignet med prisen for et par år siden). Da er de evigvarende bompengene til å leve med. Til/fra Oterøya og Gossen har evigheten blitt ganske kortvarig. Her er ferjene bomfrie. Da er det ikke lett å selge inn bompenger for MA som i 20/25 år kanskje blir 200-300 kr - en vei. De som skal til/fra Gossen må i tillegg til dette betale nye bompenger over Kjerringsundet. Her blir det mye hjemmekontor. Om 25 år er det slutt på tradisjonell pendling for lengst.

Kjøring i tunnel:

Fra Ørskogfjellet og til Molde må du stort sett kjøre i tunneler. Ønsker vi virkelig å gjemme bort den vakre naturen vår? Rett før valget for 2 år siden, kom jeg i snakk med ulike parti på torget. Da jeg ymtet fram på at det er lite turistvennlig å sende turistene ned i dypet, ble jeg møtt med følgende fra to AP-representanter: "Turister har vi ikke bruk for. De er bare til bry, og legger heller ikke igjen noen penger." At ansvarlige politikere har en slik holdning, forundrer meg, også sett i lys av flere RB-artikler som viser det stikk motsatte.

Utbedring av veier:

Nå slår fylkesordførerne i alle landets fylker alarm. De krever at regjeringa prioriterer fylkesvegnettet i neste års statsbudsjett. Det koster mye mer å reparere fylkesvegene enn en tidligere har trudd, ifølge Statens vegvesen. "Dette er veldig alvorlig" sier vår egen fylkesordfører, Line Hatmosø Hoem. Det er selvfølgelig mye viktigere å prioritere utbedring av eksisterende riks og fylkesveier enn pengesluket Tautratunnelen. Den er heller ikke mer trafikksikker enn ferger.

"Pengene til M og R":

Flere MA-tilhengere sier at hvis vi ikke bygger MA nå, så mister fylket pengene. Skal vi virkelig sløse bort mange milliarder på en gammeldags og utdatert fjordkryssing som tvinger store og mindre biler helt ned på ca 360 m.u.h. når de samme bilene kan fraktes helt stillestående over den samme strekninga med utslippsfrie ferger (statens egen definisjon av el-ferger)? Bare for å få brukt pengene her i fylket? Snakk om ego. Skal vi flotte oss med dyre prestisjeprosjekt i stedet for å se landet og behovet mer overordna? Jeg synes synd på de som må sende barna sine i buss hver dag langs den rasutsatte, smale og svingete europaveien mellom Voss og Bergen. Her hadde MA-milliardene kommet godt med. Og jeg som i min naivitet trodde at politikerne så litt lenger enn til sin egen navle.

Annet:

Hva med de enorme drift/vedlikeholds- og renovasjonskostnader på Tautratunnelen – til evig tid? Disse kostnadene forsvinner ikke etter bomperioden.

Minst tre ulike meningsmålinger viser det klare faktum at et stort flertall ikke vil ha MA. SP skal "lytte til folket". AP skal prioritere "vanlige folk". Hvorfor ikke her?

Alle snakker for tiden om hvem som har ansvar for manglende sykkelveier i Molde. Hva med syklister som vil krysse fjorden? Skal de svømme?

Godt oversjøisk valg!

Atle Bell

- som skal stemme på et parti som ikke vil ha Møreaksen

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal