Tovan viser ikke konkret til hvilken rapport dette er, men jeg regner med, og forutsetter for mitt innlegg, at han sikter til rapporten TØI og MF utarbeidet med finansiering fra Statens Vegvesen, Rapport nr 1311, datert november 2013. Rapportens tittel er «Ferjefri E39 og mulige virkninger for lufthavnstruktur og hurtigbåtruter», med undertekst «En vurdering basert på en fullt utbygd E39». Rapporten tar altså ikke bare for seg konsekvenser av Møreaksen, men av en full utbygging av hele E39.

Mitt syn er at det blir for enkelt av Tovan å bare vise til en rapport og så sette en overskrift i sitt innlegg som starter med «Trusselen mot Årø lufthavn…», uten å gå inn på hva rapporten faktisk beskriver, og ikke minst hva den ikke beskriver.

Når det kommer til Molde lufthavn, Årø konkluderes det i rapporten med at: «Vi ser imidlertid ikke at E39 vil utgjøre noen driver som kan true flyplassens eksistens.» Samtidig er det også slik at konklusjonen i rapporten videre sier at en full utbygging av E39 KAN, ikke nødvendigvis vil, føre til at trafikkgrunnlaget reduseres noe. Det nevnes da at det potensielt kan føre til at ruten MOL (Molde) – TRD (Trondheim) blir nedlagt, og at rutene MOL – BGO (Bergen) og MOL – OSL (Oslo) mister én daglig frekvens.

Alle som har fulgt litt med de siste 10 årene vet veldig godt at ruten MOL – TRD allerede er nedlagt. Så er det også slik at rutene til/fra BGO og OSL har en varierende frekvens basert på flyselskapenes forventninger om antall passasjerer. Norwegian har på hverdager 2 til 4 daglige rundturer til/fra OSL, SAS har 1 til 2, og Widerøe har 3 til 4 til/fra BGO. Med andre ord, totalt sett en reduksjon i tilbudet målt mot når rapporten ble laget. Videre er det i rapporten pekt på forhold der SAS, Norwegian og Widerøe har forskjellige eiere og at de er konkurrerende selskaper. Vi vet at realiteten er en annen nå som Norwegian og Widerøe har funnet sammen. Slik sett blir denne rapporten lite aktuell med alle de endringer som har skjedd siden da den ble laget. Rapporten tar utelukkende for seg situasjonen slik den var da. Den sier for eksempel ikke noe hva som skjer dersom lokalområdet til en flyplass får nye større arbeidsplasser, eller om det etableres ruter til nye destinasjoner på MOL, som de andre flyplassene i fylket ikke har ruter til, før MA bygges.

Samtlige flyplasser har et influensområde. Hvor stort influensområdet den enkelte flyplass har avhenger av flere faktorer. Avinor gjennomfører med varierende frekvens noe de kaller Reisevaneundersøkelse (RVU). RVU gjennomføres, selvfølgelig, fordi de ønsker å vite noe om hvorfor folk reiser med fly, hvor de reiser med fly, hvorfor de benytter akkurat den og den flyplassen osv. Det de forskjellige RVU blant annet avdekker er at passasjerer er som vann. De tar minste motstands veg.

Se for deg tre flyplasser som alle ligger med én time reisetid med bil fra hverandre. De har alle helt likt rutetilbud, helt like priser på flybilletter, helt likt shoppingtilbud, helt likt parkeringstilbud og samme reisekostnader på vegen til og fra. Da renner vannet, altså passasjerene, til den flyplassen som ligger nærmest passasjerenes utgangspunkt.

Så er det slik at det er flere faktorer som avgjør hva som er minste motstand. Legger vi til variert flytilbud, lenger reisetid, dyrere/billigere parkering, regularitet, hvem betaler for reisen osv, så begynner bildet å bli komplisert. Da er det ikke lenger gitt at en passasjer velger den flyplassen som ligger nærmest eget utgangspunkt.

For fritidsreisende er ofte prisen på flyreisen avgjørende for hvilken flyplass og flyselskap man velger. Det er for eksempel slik at du finner folk fra Frei som tar fly fra MOL til OSL fordi det er billigere enn å fly fra KSU (Kristiansund) til OSL. Du finner folk fra Molde som tar fly fra AES (Ålesund) til ALC (Alicante), og du finner folk fra Trondheim som tar charterfly fra MOL til LPA (Gran Canaria).

Folk som reiser i yrke/næring, der det er en arbeidsgiver (både offentlige og private) som betaler for reisen, velger oftere enn private den reiseruten som betyr kortest mulig reisetid totalt sett. Her er det tiden og rutetider som er den største motstanden mot å benytte den flyplassen som kommer dårligst ut.

Avinors reisevaneundersøkelser viser også at en passasjers aksept av reisetid til og fra en lufthavn øker i takt med den totale reisetiden for øvrig. Altså, jo lengre reise i tid fra flyplassen til endelig bestemmelsessted, jo lengere tid aksepteres fra reisens utgangspunkt til flyplass. Du finner for eksempel ikke noen som reiser fra Trondheim til Molde for å ta morgenflyet til OSL, men du finner som nevnt passasjerer fra Trondheim på flyet fra MOL til LPA. Sagt på en annen måte, jo kortere flyreise, jo kortere reisetid til og fra flyplass aksepteres.

Alle som kjenner meg vet at jeg setter Molde lufthavn, Årø veldig høyt på listen over det som er viktig her i livet. For å si det slik, så skriver man ikke en historiebok om MOL, setter seg inn i dokumentene til «Flyplassutvalget av 1962», intervjuer Kåre Ellingsgård to ganger og ofrer all fritid og husfred, uten at flyplassen betyr noe helt spesielt.

Jeg hadde aldri vært for Møreaksen (MA) om det så betydde bare en eneste passasjer i minus for Molde lufthavn. MA vil utvide influensområdet til MOL. Per i dag er det mange fra sørsiden av Romsdalsfjorden som benytter Vigra, selv om Årø ligger nærmere. Men det er et faktum at når du skal nå et fly fordi du skal på et viktig møte i Oslo, så er det ikke svela på ferga som er avgjørende for hvilken flyplass du velger. Da er det garantien for at du faktisk når frem til flyplassen som betyr noe, samt det at du kan starte fra arbeidsplassen når det passer deg best, og ikke når det passer rutetidene til Boreal, eller om ferga er elektrisk eller går på diesel.

Når det går bra med Årø, så går det bra med Molde og Romsdal. Eller som leder av Molde Næringsforum, Brit Flo, sa i en uttalelse til boka jeg skrev: «Molde lufthavn er et termometer på regionen».

MA vil flytte vannskillet for influensområdene til Vigra og Årø når det kommer til reisetid og avreisetid. Vannskillet vil gå på Sjøholt. Det vil bli like enkelt å ta seg til Årø, som det blir å ta seg til Vigra, for eksempel for folk i Stordal.

Noen hevder at det blir enklere å ta seg til AES fra Molde og Hustadvika når MA står ferdig. Ja, det er helt korrekt. Samtidig er det slik at det fortsatt er mye enklere å kjøre fra Elnesvågen til MOL. MOL vil alltid være nærmere alle på nordsiden av fjorden enn AES, selv om MA er der. Folk kjører allerede fra Molde til Vigra for å ta flyet til Alicante. Det er ikke passasjerer MOL vil miste, for det er passasjerer MOL ikke har, da det med dagens rutetilbud er svært kronglete, tidkrevende og dyrt.

Molde lufthavn har flere utfordringer som burde vært tatt tak i for mange år siden. Det er for eksempel utfordringer med innflygning fra øst. Når pilotene ikke kan se bakken, eller lysene, når de har kommet ned til mellom 1710 og 1190 fot (alt etter hvilken kategori flyet er i), må de avbryte landingen og gå rundt. Stort sett medfører det at flyene returnerer til dit de kom fra, eventuelt at de omdirigeres til Vigra. Årsaken til dette ligger i at det ikke er ILS (Instrument Landing System) rett på rullebane 25 i forlengelsen av rullebanens senterlinje, slik det er på rullebane 07 (fra vest mot øst). Når er det vi har lavest skydekke her? Jo det er når vestaværet setter inn og rullebane 25 må benyttes. Slik er det pga terrenget østover som rullebanen peker rett mot, og følgelig må det ved landing flys på «skrå» inn.

Hva om du Tovan, og resten av politikerne, sammen med Molde Lufthavnutvikling AS (som Molde kommune er hovedaksjonær i) satte dere ned for å finne ut av hvordan utvikle Molde lufthavn best mulig frem til MA står ferdig? Hvorfor er det ikke ferdig regulert at det kan fylles ut i sjøen med tanke på en ny og lengere rullebane vridd litt mot sør i øst og følgelig litt mot nord i vest, slik at man kunne hatt samme hinderfrie innflyging fra øst som fra vest, og dermed hatt en mye bedre regularitet? Dagens rullebane kunne således ha blitt taxebane og det hadde blitt større plass til sikkerhetsområder og flyoppstilling. Fyllmassen til dette kan hentes fra tunnelene på MA (den massen som ikke skal til Kjærringsundet). Tidenes billigste flyplassutvidelse.

Jeg oppfordrer/utfordrer deg Tovan, og selvfølgelig alle andre politikere også, til å tenke positivt og se mulighetene og ikke begrensningene. Utnytte for alt det det er verd hva et utvidet influensområde betyr. Utnytte fyllmassen som blir til overs. Jobb aktivt, slik som Øksnes, Guttelvik, Ellingsgård, Askvik og Petterson gjorde for å få flyplass, for et bedre flytilbud FØR MA kommer, slik at de fra Stordal, og andre, ikke bare velger Årø pga reisetid, men også ut fra et forbedret rutetilbud og bedre regularitet.

Sørg for at vi vanlige borgere får like mye å takke deg og dine politiske meningsfeller og motstandere for, som vi takker de nevnte på bildet for det de gjorde. Vær proaktiv. Sitt ikke på gjerdet og klag over alt som blir umulig, når vi har tidenes mulighet til å gjøre det mulig.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal