1.      ÅRØ LUFTHAVN

I november 2012  ble det publisert en omfattende rapport utarbeidet av Transportøkonomisk Institutt (TØI) og Møreforskning, der det påpekes at Årø lufthavn vil oppleve lekkasjer til Vigra dersom fergefri E39 (Møreaksen) bygges.

 - Hva så? Da kan vi heller kjøre til Vigra. Da blir det bare en time å kjøre til Vigra, og så kan man fly direkte ut i den store verden, sa styreleder Per Arne Rindarøy (H) i Kjerringsundet AS. Dette svaret kom på spørsmål om hva han vil si til de som er redd for at flyplassen på Årø blir lagt ned, hvis Møreaksen kommer.

Rindarøy har blitt nedringt siden denne uttalelsen falt i går. Det er lett å forstå – ingen MA-tilhenger ønsker dette på trykk – de vet det kan være ødeleggende. Men det er nesten verre når Moldes egen varaordfører Odd Helge Gangstad (Sp) følger opp med denne uttalelsen:

- Denne debatten vil jeg ikke blande meg inn i … det kan være en fordel med bare en flyplass i fylket for de som skal reise langt, det vil si om man da kan reise direkte til utlandet.

2.      HANDELSLEKKASJE OG STORE INNGREP

En av Moldes ledende handelsaktører uttalte til meg at Møreaksen ville føre til handelslekkasje til Moa, og at det ville skade handelen i Molde. Lett å forstå, for det vil naturligvis bli attraktivt for folk – særlig på øyene - å kjøre til Moa som er landets nest største kjøpesenter.  Handelslekkasje er det Molde trenger minst nå.

I tillegg til å gi både passasjer- og handelslekkasje, fører MA til store inngrep som hver for seg påfører Molde store, permanente sår.  Det er nok å nevne den 1,1 km lange E39-strekningen som vil krysse Mordalen – et av våre fineste friluftsområder.  Vi kan også nevne den gigantiske utfyllingen ved fergekaia, eller raseringen av Bolsønes-området. Møreaksen vil endre Molde!

3.      DET NYTTER Å KJEMPE!

Mot stemmene til H, Ap, V og KrF bestemte kommunestyret i mai 2020, at det ikke skulle bygges firfeltsvei fra Bolsønes og videre østover forbi Retiro. Dette vedtaket har allerede gitt positiv effekt for Retiro-området.  Før mai 2020 var det SVV sin firfeltsvei som la føringene. Da ville hele alléen som ble replantet på 90-tallet ha blitt kappet ned, og det grønne arealet både nord og sør for veien ville ha blitt kraftig redusert. Nå legger kommunen fram et fantastisk flott forslag, som forutsetter at Villa Retiro skal restaureres, at parken skal gjenoppstå, og at boligbebyggelse flyttes et godt stykke nordover.  Hele Retiro-området blir én stor juvél! Forslaget legges snart ut på høring.  Dette viser at kampen mot MA gir positive effekter for Molde.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal