Olav Gjerland i Molde Næringsforum er bekymret for utviklingen ved Høgskolen (se innlegg lørdag). Det har han all grunn til. Mens det norske undervisningskartet tegnes på nytt står Høgskolen på stedet hvil og håper på at alt skal være som før. Det blir det ikke. ”Business as usual” er nok ingen reell opsjon.

Molde Næringsforum viser til NTNU. Styret ved Høgskolen fattet også vedtak om dette i vår. Problemet er at en undervisningsinstitusjon ikke er en bedrift. I en bedrift kan styrene fatte fusjonsvedtak og prosessen blir da ført videre på toppnivå. Slik er det ikke ved en undervisningsinstitusjon. Dette vises jo klart når rektor Bovim ved NTNU vil at fagfolkene skal komme på banen. Dessverre kan ikke styret vedta at fagfolkene skal være entusiastiske til en slik prosess.

Feilen en gjorde for ett år siden da alenegang begynte å se skummelt ut var at en ikke utredet alle alternativene. En slik utredning der en tar utgangspunkt i fagpersonalet og går gjennom de forskjellige alternativene er helt nødvendig for å bygge konsensus. Noen av oss mener at NHH er et langt bedre alternativ enn NTNU. Ikke bare er NHH langt mindre enn NTNU, Høgskolen kunne integreres meget enkelt i NHH systemet uten risiko for å bli spist. Vår rolle kunne da vært å integrere økonomi og IT, med spennende tema som delingsøkonomi, digital valuta, kontantfritt samfunn, osv. Vi tror at en slik løsning ville vært meget god både for NHH og Høgskolen. Med NTNU i Ålesund og NHH i Molde vil en ha et meget godt tilbud til studentene.

Nå kan det hende at denne løsningen ikke ville føre fram. Kanskje NHH sier nei, kanskje departementet ikke vil akseptere at gamle DH og helsefag splittes. Da må vi som tror at dette er det beste alternativet finne en annen løsning. Det er greit. Men det er vanskelig å akseptere at styret fatter beslutninger uten utredninger, uten faglige analyser. Vi ser at gode analyser hjelper oss til å ta gode valg, i tillegg til at de kan skape oppslutning om de valgene som blir tatt.

Gjerland kritiserer Høgskolen for å ikke ha endringsvilje. Jeg må dessverre gi ham rett i dette. Vi har mistet den dynamikken vi hadde tidligere. Et stort problem er Høgskolen i liten grad spiller på fagpersonalet. Beslutninger blir tatt av ledelsen. Som fagfolk kan vi stille spørsmål på allmøter men vi er ikke involvert i prosessen. Da blir vi helt avhengig av at vi har en god leder, en som klarer å ha god kontakt med fagpersonalet og med styret. Det har vi ikke.

Jeg har en 20 % stilling ved Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen. Der føler jeg, i motsetning til i Molde, at det er god kontakt med ledelse og de ansatte. De har også en klarere strategi og setter krav til ansatte. UiB er store, vi er små. Men noe er galt når den store institusjonen virker mer dynamisk enn den lille. Det lover heller ikke godt for framtiden.

Alenegang kan være et alternativ. Men da må Høgskolen dramatisk endre strategi og styringsform for å kunne konkurrere i det nye landskapet. Det er mange muligheter, ikke minst et tett samarbeid med næringslivet. Men det virker ikke som om det er interesse for å gripe disse mulighetene. Siden ”business av usual” ikke er noen farbar vei bør Høgskolen da arbeide for en fusjon. Men vi må være villig til å gjøre hjemmeleksa først.

Kai A. Olsen, professor i informatikk, Høgskolen i Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook