- Regjeringas egen evaluering viser at Moldejazz leverer. Så blir de bare strøket fra kartet. Det føles urettferdig, sier stortingspolitiker Else-May Botten.

Hun mener regjeringas forslag til kutt i knutepunktordningen vil medføre kollaps for alt festivalene har bygd opp.

Evaluering

- Forslaget om å fjerne knutepunktordningen for 14 av 16 festivaler rokker ved hele begrepet og alt disse festivalene har bygd opp. Og ikke minst, for mindre aktører rundt festivalene, sier Botten, og legger til:

- Ambisjonen om å evaluere festivalene var viktig. Vi må ta tak i det som ikke fungerer. Regjeringas egen evaluering viser at festivaler som Moldejazz leverer grundig. Så blir de bare strøket fra kartet. Det føles urettferdig, sier Botten.

Mangler helhetlig overblikk

Botten mener det virker som regjeringa ikke har fullt overblikk over følgene av forslaget.

- Plassen ble etablert med Moldejazz som en av eierne. Hva skjer hvis de ikke lenger har råd til husleia? Dersom de mister knutepunktordningen, forsvinner også forutsigbarheten. Dette blir hel feil retning, sier hun, og legger til at Moldejazz er langt mer enn en festival; den ligger djupt forankret i Molde-sjela.

- Festivalen er allerede i en vanskelig økonomisk situasjon. Frykter du for Moldejazz’ framtid?

- Jeg er sikker på at vi fortsatt skal ha Moldejazz. Spørsmålet blir hva slags rolle og innhold festivalen skal ha framover, sier Botten.

Møte med Mørebenken mandag

Botten forteller at hun allerede fredag morgen har hatt samtaler med ulike fylkesrepresentanter, og med musikernes fellesorganisasjon under LO.

- Jeg tror det blir et massivt opprør, og at kultur-Norge kommer til å si fra, sier Botten.

- Men mange har kritisert knutepunktordningen, blant annet for å være konkurransevridende. Det er ikke alle som ønsker ordningen slik den finnes i dag?

- Det er helst de som ikke har vært under ordningen. Det man skal være klar over, er at det er attraktiv med millionstøtte. Samtidig er det krevende. Det har blitt stilt spesifikke krav til festivalene under ordningen, sier Botten.

- Hva vil du selv gjøre nå?

- Jeg er ganske sikker på at vi på Møre-benken er enige om å kjempe mot forslaget. Vi skal ha et møte 5. oktober, da blir dette tema. Og vi har selvsagt vårt alternative budsjett. Det som blir spennende nå, er hvordan Venstre og KrF stiller seg i saka, sier Botten.