Byttebonanza sørget for sterk snuoperasjon. Men Moe vil ikke la superinnbytterne få all æren

foto