Dette er status hos damelaget før «skjebnesesongen»