Ekspert i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo:

– Kunne valgt å suspendere spilleren

Etter erstatningsdom mot en ansatt, kan arbeidsgiver legge til grunn at et lovbrudd har skjedd – sjøl om den ansatte er frikjent i straffesak.

SKAL FORTSETTE Å SPILLE: Mange forhold må vurderes når en arbeidsgiver skal avgjøre hvilke følger en dom skal få for en arbeidstaker. Molde FK avgjorde tirsdag at de vil la spilleren fortsette å spille, etter dom mandag der han ble frikjent i straffesaken om voldtekt, men dømt til å betale erstatning i tilhørende sivilsak. MFK har imidlertid flere handlingsvalg, ifølge jusseksperter. 

JUSSEKSPERT: Marianne Jenum Hotvedt er nestleder i arbeidsrettsgruppa ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.  Foto: Fotograf Sturlason

MFK

OSLO: Det sier ekspert på arbeidsrett, Marianne Jenum Hotvedt.

Som kjent ble en MFK-spiller frikjent i straffesak om sovevoldtekt fordi rettens flertall ikke fant voldtekten bevist «utover enhver rimelig tvil». Samtidig ble han dømt i sivilsak til å betale offeret erstatning, fordi retten fant det klart mest sannsynlig at han var skyldig.


MFK vil fortsette å bruke spilleren som var tiltalt for voldtekt

– En alvorlig og krevende sak, skriver klubben.– Klubben må ta vare på spilleren som menneske

– Som arbeidsgiver må Molde først og fremst ta vare på spilleren som menneske. Men det er viktig å huske at det er to parter i saka.


«Sjølmotsigelsen» frikjent og samtidig dømt til erstatning, skyldes at beviskravet i en straffesak er mye strengere enn i en sivilsak om erstatning.

Dilemma for klubben

Den tvetydige dommen ga arbeidsgiver Molde Fotballklubb et dilemma som de tirsdag løste ved å la spilleren fortsette å spille.

Samtidig sier ekspert på arbeidsrett dette:

– Hvis en arbeidstaker er dømt til å betale erstatning for et forhold, kan arbeidsgiver legge til grunn at forholdet har skjedd, sjøl om vedkommende er frikjent strafferettslig.


– Må være forsiktig

En arbeidsgiver skal normalt være svært tilbakeholden med disiplinær reaksjon mot ansatt for det han eller hun har gjort på fritida.


Det er postdoktor Marianne Jenum Hotvedt som sier dette til Romsdals Budstikke. Hun er nestleder i arbeidsrettsgruppa ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Har stillingsvern, må vurderes

Utgangspunktet for arbeidsgivers vurdering i et slikt tilfelle, sier Jenum Hotvedt, er at arbeidstaker har stillingsvern.

– Så er spørsmålet om de handlingene dommen gjelder, gir arbeidsgiver avskjedsgrunn eller saklig grunn til å si opp spilleren. Det er en konkret vurdering som må gjøres. Da er spørsmålet hva han eventuelt har gjort, hvor sterke bevisene er, og hva slags jobb det er snakk om. For eksempel er det et spørsmål om hans eller hennes stilling krever spesiell tillit, sier postdoktoren.

Lavere beviskrav i sivilsak

Hvis klubben sier opp eller avskjediger spilleren, er det sivilrettslige beviskrav som gjelder i arbeidsretten, ikke de strengere beviskravene i strafferetten:

– Derfor kan arbeidsgiver legge til grunn at et lovbrudd har skjedd, på tilsvarende måte som i erstatningssaken – sjøl om vedkommende er frikjent i straffesaken.

Stor belastning – strengere krav

Hvis arbeidsgiver velger å gi oppsigelse, eller – mer alvorlig – avskjedige en ansatt på et slikt grunnlag, påpeker juristen at dette vil være en stor belastning for arbeidstakeren.

– Og når grunnen til oppsigelsen er så belastende for den ansatte som alvorlige straffbare forhold jo er, vil det kunne stilles strengere krav til bevisene enn hvis belastningen er mindre. I hvert tilfelle må man vurdere om forholdet en person er dømt til å betale erstatning for, er godt nok bevist, sier hun.

Og: – Det har også betydning hvilke følger dette kan ha på arbeidsplassen, særlig hensynet til andre involverte på arbeidsplassen. Hvis stillinga for eksempel innebar omsorg for andre, kan hensynet til disse tilsi at man likevel ikke stiller strengere krav til bevisene, sjøl om grunnen er belastende for arbeidstakeren.

Kunne suspendert spilleren

Som kjent vil aktor anke frifinnelsen av MFK-spilleren, og forsvarer har varslet anke i erstatningsdommen.

– Når saka er anket, kunne Molde Fotballklubb valgt å suspendere spilleren til endelig dom faller?

– Det kunne de nok valgt ja. Suspensjon er nettopp ment å være et grep når påstander om alvorlige forhold skal avklares. Hvis arbeidsgiver tror det er grunn til avskjed, men trenger tid, er suspensjon et naturlig virkemiddel, sier juristen.

Men:

– De kan ikke bruke suspensjon hvis de uansett ikke har tenkt å avskjedige spilleren hvis ny dom finner ham skyldig. Hvis de uansett ikke vil benytte en eventuell fellende dom til å avskjedige spilleren, er det ingen grunn til å suspendere ham.

– Svært kinkig sak

Jenum Hotvedt understreker at hun ikke har sett på saker av denne typen tidligere.

– Det er klart dette er en vanskelig situasjon, og svært kinkig for arbeidsgiver.

Jussprofessor enig

Også professor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen mener Molde FK har kunne velge å suspendere spilleren. Hvis spilleren da går til sak mot klubben, vil følgende være situasjonen:

– I en arbeidsrettssak ligger ikke strafferettslige krav til grunn. At spilleren blir dømt til å betale erstatning, kan brukes som bevis i en arbeidsrettssak, sier Marthinussen til Aftenposten.

Klubben la vekt på frifinnelsen

Som kjent avgjorde Molde Fotballklubb tirsdag at den ansatte etter dommen skal fortsette å spille kamper.

Klubben ga denne begrunnelsen i pressemeldinga:

«Dette er en alvorlig og krevende sak med flere sider som berører kvinnen, spilleren, Molde FK og andre.

Spilleren ble mandag frikjent i Romsdal tingrett, og må betale 150.000 kroner i erstatning til kvinnen. Molde FK tar dommen til etterretning.

Administrasjonen og styret i klubben har i sin behandling og nøye vurdering av saka lagt vekt på at tingrettens flertall frikjente spilleren. Han vil derfor fortsatt være tilgjengelig for spill i Molde FK».

Pressemeldingen var underskrevet arrangement- og medieansvarlig Per Lianes i Molde Fotballklubb/Molde Fotball AS.

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

MFK