RBK har gått et halvt år uten: – Vi har ingen akkurat nå