Mens Brann-treneren ble sparket, var det avskjedsfest for den forrige lederen de fjernet. Dette er jo en parodi.