Finne reddet Norge

REDDET NORGE: Målfarlige Bård Finne. Her i kamp med Østerrikes Christian Schoissengeyr. REDDET NORGE: Målfarlige Bård Finne. Her i kamp med Østerrikes Christian Schoissengeyr. Foto: Digitalsport