Sport

Tidlig spesialisering eller allsidig trening? 

Når en solid og god motorisk plattform er lagt, helst i løpet av 9-10-årsalderen, kan barna gradvis spesifisere øvingen i den eller de idrettene de ønsker, skriver artikkelforfatteren. Foto: Shutterstock