Takket nei til ny Start-kontrakt. To uker seinere røk korsbåndet